« 1Kor 16:1 1 List do Koryntian 16:2 1Kor 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na każdy pierwy (dzień) tydnia każdy z was niech u siebie odkłada chowając coby się podobało, aby gdy przyjdę, nie dopiero składy były.
2.WUJEK.1923Pierwszego dnia szabbatu każdy z was niech odkłada u siebie, chowając, co mu się podoba, aby nie, gdy przyjdę, wten czas składania były.
3.RAKOW.NTDnia pierwszego po szabacie, każdy z was niech u siebie odkłada, skarbiąc jako mu się powodzi; aby gdy przyjdę, nie tedy zbierania były.
4.GDAŃSKA.1881Każdego pierwszego dnia w tygodniu każdy z was niech odkłada u siebie, zbierając według tego, jako mu się powodzi, aby nie dopiero, gdy przyjdę, składania czynione były.
5.GDAŃSKA.2017Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę.
6.JACZEWSKICo tydzień pierwszego dnia po sobocie niech każdy z was włoży do skarbonki to, na co go stać, bym za przybyciem do was wszystko zastał gotowem.
7.SYMONKażdego pierwszego dnia w tygodniu każdy niechaj odkłada u siebie i zbiera, co mu się zda: aby, nie gdy przybędę, wtedy zbierano.
8.DĄBR.WUL.1973Jednego dnia w tygodniu każdy z was niech odłoży i zachowa, co uzna za stosowne, aby nie zbierano wtedy, gdy przybędę.
9.DĄBR.GR.1961Jednego dnia w tygodniu każdy z was niech odłoży i zachowa, co uzna za stosowne, aby nie zbierano wtedy, gdy przybędę.
10.TYSIĄCL.WYD5Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę.
11.BRYTYJKAPierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.
12.POZNAŃSKANiech każdy z was co niedzielę odkłada sobie i gromadzi oszczędności, aby nie urządzać zbiórki dopiero wówczas, gdy ja przybędę.
13.WARSZ.PRASKANiechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W pierwszym dniu tygodnia, każdy z was jeżeli mu się powodzi gromadząc coś, niech to odłoży u siebie; aby zbiórki nie powstawały wtedy, gdy przyjdę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pierwszego dnia tygodnia, niech każdy z was odkłada u siebie gromadząc według tego, jak mu się powodzi, żeby nie czynić składek dopiero wtedy, kiedy przyjdę.