« 1Kor 16:10 1 List do Koryntian 16:11 1Kor 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby nim przeto nikt nie gardził, lecz przeprowadźcie go wpokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam go z bracią.
2.WUJEK.1923Niech go tedy sobie nikt lekce nie poważa, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przyszedł; bo czekam go z bracią.
3.RAKOW.NTNiechaj nikt tedy jego nizacz nie poczyta; a odprowadźcie go w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo czekam go z bracią.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż niechaj go nikt nie lekceważy; ale odprowadźcie go w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo go czekam z braćmi.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego niech nikt go nie lekceważy. Lecz wyprawcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, bo czekam na niego z braćmi.
6.JACZEWSKISzanujcie go i w pokoju odprowadźcie go do mnie, bo i jego i braci oczekuję.
7.SYMONNiechaj go tedy nikt sobie nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył: bo czekam go z braćmi.
8.DĄBR.WUL.1973Niechże go tedy nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie wrócił: bo czekam na niego z braćmi.
9.DĄBR.GR.1961Niechże go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie wrócił: bo czekam na niego z braćmi.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech przeto nikt go nie lekceważy. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.
11.BRYTYJKANiechaj go więc nikt nie lekceważy. A wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo czekam na niego z braćmi.
12.POZNAŃSKANiechaj nikt go nie lekceważy. Odprowadzcie go w pokoju, aby przybył do mnie, ponieważ oczekujemy go wraz z braćmi.
13.WARSZ.PRASKANiech przeto nikt go nie lekceważy. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego niech nikt go nie zlekceważy; ale odprowadźcie go w pokoju, by do mnie przyszedł, bo oczekuję go z braćmi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech go więc nikt nie lekceważy. Wyprawcie go do mnie w pokoju, bo czekam na niego wraz z braćmi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Niech go nikt nie lekceważy; ale wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo czekam na niego z braćmi.