« 1Kor 15:58 1 List do Koryntian 16:1 1Kor 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O Składaniu lepak na święte, jakom rozrządził zborom Galatskim, tak i wy czyńcie.
2.WUJEK.1923A składaniu, które bywa na święte, jakom postanowił kościołom Galatskim, tak i wy czyńcie.
3.RAKOW.NTA o zbieraniu które ma być na święte, jakom rozrządził Zborom Galatskim, tak i wy czyńcie.
4.GDAŃSKA.1881A około składania na świętych, jakom postanowił we zborach Galickich, tak też i wy czyńcie.
5.GDAŃSKA.2017A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji.
6.JACZEWSKIZ jałmużną, którą zbieracie na świętych, tak się urządzajcie, jak to zaleciłem kościołom w Galacyi.
7.SYMONA co do ofiar, które się zbierają dla świętych, uczyńcie tak, jakom to zarządził w Kościołach Galacji.
8.DĄBR.WUL.1973A co do składek, które się zbiera na świętych, uczyńcie i wy, jakom zarządził w Kościołach Galacji.
9.DĄBR.GR.1961A co do składek, które się zbiera na świętych uczyńcie i wy, tak jak zarządziłem w kościołach Galacji.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.
11.BRYTYJKAA co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji.
12.POZNAŃSKAW sprawie zbiórki ofiar na rzecz świętych, trzymajcie się zarządzeń, jakie wydałem w Kościołach Galacji.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz o zbiórce dla świętych. Tak jak zorganizowałem w zborach Galacji, tak i wy uczynicie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji.
16.TOR.NOWE.PRZ.A co do składki na świętych, i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji.