« 2Pio 3:8 2 List Piotra 3:9 2Pio 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie omieszkawa Pan obietnice (jako niektórzy omieszkaniem mnimają) ale długo nam czeka, niechcąc aby kto zginął, ale żeby wszytcy do pokajania przyszli.
2.WUJEK.1923Nic odwłaczać Pan obietnice swojéj, jako niektórzy mniemają; ale cierpliwie sobie poczyna dla was, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili.
3.RAKOW.NTNie omieszkawać Pan obietnice, (jako niektórzy omieszkaniem to poczytają) ale długocierpliwości używa przeciwko nam, niechcąc aby którzy zginęli, ale żeby wszyscy ku pokajaniu przystąpili.
4.GDAŃSKA.1881Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, (jako to niektórzy mają za omieszkanie), ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali.
5.GDAŃSKA.2017Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.
6.JACZEWSKINie zaniecha Pan przyjścia swojego, jakto niektórzy sądzą, ale jest on cierpliwy, i każdemu czas do pokuty zostawia, bo nie chce zguby niczyjej.
7.DĄBR.WUL.1973Nie ociąga się Pan w spełnieniu obietnicy swojej, jak niektórzy mniemają, ale cierpliwością się kieruje względem was, nie pragnąc niczyjej zguby, ale dążąc do tego, żeby wszyscy weszli na drogę pokuty.
8.DĄBR.GR.1961Nie ociąga się Pan w spełnieniu obietnicy, jak niektórzy mniemają, ale cierpliwością kieruje się względem was, nie chcąc niczyjej zguby, ale dążąc do tego, żeby wszyscy weszli na drogę pokuty.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich [chce] doprowadzić do nawrócenia.
10.BRYTYJKAPan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
11.POZNAŃSKANie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy - choć niektórzy sądzą, że odwleka - lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia.
12.WARSZ.PRASKAPan nie zwleka z wypełnieniem tego, co przyobiecał, mimo iż niektórzy myślą inaczej. On tylko jest cierpliwy względem was. Nie chce bowiem niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby się wszyscy nawrócili.
13.KALETANie omieszkiwa Pan [z] obietnicą, jako niektórzy [za] omieszkanie mają, ale cierpliwości_używa dla was, nie chcąc, [aby] którzy zginęli, ale [żeby] wszyscy do pokuty się_udali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zwleka Pan z obietnicą, jak niektórzy są przekonani z powodu odkładania, ale jest względem was cierpliwy nie chcąc, aby jacyś zginęli, ale by wszyscy doszli do skruchy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy wobec nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy doszli do upamiętania.