« 2Pio 3:7 2 List Piotra 3:8 2Pio 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To też jedno wam tajemno niech niebędzie namilszy, że jeden dzień u Pana, jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako dzień jeden.
2.WUJEK.1923A jedno to, najmilejsi! niech wam tajno nie będzie, iż jeden dzień u Pana jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień.
3.RAKOW.NTA jedno to, niech tajno nie będzie wam, moi mili! iż jeden dzień u Pana jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień.
4.GDAŃSKA.1881Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień.
5.GDAŃSKA.2017Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
6.JACZEWSKIOtóż o tem naprzód wiedźcie, najmilsi, że u Pana dzień jeden jest jako tysiąc lat; a tysiąc lat, jako dzień jeden.
7.DĄBR.WUL.1973Niechże wam, najmilsi, to jedno tajne nie będzie, że u Boga jeden dzień znaczy tyle co tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień.
8.DĄBR.GR.1961Niechże wam, umiłowani, to jedno tajne nie będzie, że u Boga jeden dzień znaczy tyle co tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
9.TYSIĄCL.WYD5Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
10.BRYTYJKANiech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
11.POZNAŃSKAO tym jednym zaś nie zapominajcie, umiłowani, że jeden dzień dla Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
12.WARSZ.PRASKASzczególnie jednak powinniście pamiętać, o tym, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
13.KALETAJedna zaś ta [rzecz niech] nie będzie_tajna wam, najmilsi, że jeden dzień u Pana [jest] jako tysiąc lat, jako dzień jeden.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jedno, umiłowani, niech nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień przed Panem jest jak tysiące lat, a tysiące lat jak jeden dzień.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jedno, kochani, miejcie na uwadze: U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień.
16.TOR.NOWE.PRZ.A to jedno niech nie uchodzi waszej uwadze, umiłowani, że jeden dzień przed Panem jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.