« 2Pio 3:6 2 List Piotra 3:7 2Pio 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które lepak teraz niebiosa i ziemia, tymże słowem postawione są, ogniowi zachowane na dzień sądu i zatracenia niezbożnych ludzi.
2.WUJEK.1923Lecz niebiosa, które teraz są, i ziemia, temże słowem odłożone są, zachowane ogniowi na dzień sądu i zginienia niepobożnych ludzi.
3.RAKOW.NTA teraźniejsze niebiosa i ziemia tąż jego mową do skarbu włożone są, ogniowi zachowane na dzień sądu i zginienia niepobożnych ludzi.
4.GDAŃSKA.1881Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi.
5.GDAŃSKA.2017A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
6.JACZEWSKIże obecne niebiossa i dzisiejszą ziemię w dniu sądnym czeka ogień, który i złym ludziom koniec przyniesie.
7.DĄBR.WUL.1973Obecnie zaś nad niebiosami i ziemią roztacza opiekę to samo słowo Boże i zachowuje je na ogień w dzień sądu i zgubę bezbożnych.
8.DĄBR.GR.1961Obecnie zaś nad niebiosami i ziemią roztacza opiekę to samo słowo (Boże) i zachowuje je na ogień w dzień sądu i zatracenie bezbożnych.
9.TYSIĄCL.WYD5A to samo słowo zabezpieczyło teraz niebo i ziemię, zachowując je dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.
10.BRYTYJKAAle teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
11.POZNAŃSKAA to samo słowo zachowuje dla ognia obecne niebiosa i ziemię i otacza je opieką aż do dnia sądu i zagłady ludzi bezbożnych.
12.WARSZ.PRASKAObecne zaś niebo i ziemia są również utrzymywane mocą słowa Bożego przy istnieniu po to, żeby mogły być w swoim czasie zniszczone przez ogień. Przetrwają aż do czasu, kiedy to bezbożni zostaną osądzeni i skazani na zagładę.
13.KALETA[Te] zaś, [które są] teraz niebiosa i ziemia tymże słowem odłożone są, ogniowi zachowane na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraźniejsze niebiosa i ziemia, tym samym Słowem, są odłożone dla ognia i zachowane na dzień sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZa sprawą tego samego Słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Teraz jednak przez to samo Słowo, niebiosa i ziemia są zachowane dla ognia i strzeżone na dzień sądu i zguby ludzi bezbożnych.