« 2Pio 3:4 2 List Piotra 3:5 2Pio 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niewiedzą tego umyślnie, że niebiosa były zdawna, i ziemia zwody i przez wodę stanęła Bożym słowem.
2.WUJEK.1923Bo tego chcący nie wiedzą, iż niebiosa były pierwéj, i ziemia z wody i przez wodę stanęła słowem Bożem:
3.RAKOW.NTBo tego niewiedzą chcący, iż niebiosa zdawna były, i ziemia z wody i przez wodę wystawiona Bożą mową.
4.GDAŃSKA.1881Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez słowo Boże,
5.GDAŃSKA.2017Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże;
6.JACZEWSKINie wiedzą oni tego, bo nie chcą wiedzieć, że mocą słowa Bożego niebo i ziemia powstały z wody,
7.DĄBR.WUL.1973Bo o tym wcale nie chcą słyszeć, że niegdyś na słowo Boże niebiosa i ziemia z wody i przez wodę powstały
8.DĄBR.GR.1961Bo o tym wcale nie chcą słyszeć, że niegdyś na słowo Boże niebiosa i ziemia z wody i przez wodę powstały
9.TYSIĄCL.WYD5Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, a także ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże,
10.BRYTYJKAObstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego
11.POZNAŃSKARozmyślnie bowiem tają to przed sobą, że od dawna istniały niebiosa i ziemia utworzona Bożym słowem spośród wód i przez wodę,
12.WARSZ.PRASKARozmyślnie nie chcą słyszeć nawet o tym, że dawno temu, na słowo Boże, zaczęły istnieć niebiosa i ziemia, że ziemia została wydobyta z wody i za jej pośrednictwem uformowana.
13.KALETAUtajone_jest bowiem to [przed] nimi, [którzy tego] chcieli, że niebiosa stały_się dawno i ziemia z wody i w wodzie stanęła Bożym słowem,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż życzą sobie, aby umknęło to ich uwagi, że od dawna były niebiosa i ziemia z wody; a zaistniała pośród wody przez Słowo Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na Słowo Boga z wody i przez wodę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie zauważają bowiem, sami tego pragnąc, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wody i pośród wody razem zaistniała przez Słowo Boże,