« 2Pio 3:1 2 List Piotra 3:2 2Pio 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żebyście pamiętali wprzód rzeczone słowa od świętych proroków, i od posłańców waszych przykazanie pana i zbawiciela.
2.WUJEK.1923A iżbyście pamiętali na to, com przedtem powiedział, na słowa świętych Proroków i Apostołów waszych i na rozkazania Pana i Zbawiciela.
3.RAKOW.NTAbyście pamiętali na one przed tym opowiedziane słowa od świętych Proroków, i na ono przykazanie nas Apostołów, i Pana i Zbawiciela;
4.GDAŃSKA.1881Abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków, i na przykazanie nasze, którzyśmy Apostołami Pana i Zbawiciela:
5.GDAŃSKA.2017Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
6.JACZEWSKIiżbyście pamiętali na one słowa świętych proroków i apostołów, których Pan i Zbawiciel nasz zesłał nam a które ja wam przypominam.
7.DĄBR.WUL.1973abyście nie zatarli w swej pamięci dopiero co przytoczonych słów świętych Proroków i nauki Pana i Zbawiciela przekazanej przez Apostołów waszych.
8.DĄBR.GR.1961żebyście nie zatarli w swej pamięci dopiero co przytoczonych słów świętych Proroków i nauki Pana i Zbawiciela przekazanej przez Apostołów waszych.
9.TYSIĄCL.WYD5abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów.
10.BRYTYJKAAbyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych.
11.POZNAŃSKAabyście zachowywali w pamięci ogłoszone niegdyś przez świętych proroków wypowiedzi i nakazy Pana i Zbawiciela głoszone przez apostołów waszych,
12.WARSZ.PRASKAi zachęcić do ciągłego pamiętania o tym, co już dawno przepowiadali święci prorocy i co wam przekazali jako naukę Pana i Zbawiciela wasi apostołowie.
13.KALETA[Abyście] pamiętali przepowiedziane słowa od świętych proroków i [od] apostołów waszych przykazanie Pana i Zbawiciela.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by pamiętać o tematach zapowiedzianych przez świętych proroków oraz o przykazaniu waszych apostołów Pana i Zbawiciela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy, podane wam przez waszych apostołów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Aby przypomnieć słowa zapowiedziane przez świętych proroków i to przykazanie Pana i Zbawiciela dane przez naszych apostołów.