« 2Pio 3:17 2 List Piotra 3:18 1Jan 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz rośćcie własce i (w) uznaniu Pana naszego i zbawiciela Jesusa Christusa. Jemu sława i teraz i na dzień wieku. Amen.
2.WUJEK.1923Ale rośćcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i do dnia wieczności. Amen.
3.RAKOW.NTA rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Christusa. Jemu chwała i teraz, i do dnia wieku, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen.
6.JACZEWSKIale przeciwnie, wzrastajcie w łasce i w poznawaniu Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i na wieki. Amen.
7.DĄBR.WUL.1973Natomiast wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jemu chwała jak teraz, tak i do dnia wieczności. Amen.
8.DĄBR.GR.1961Natomiast wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała, jak teraz, tak i do dnia wieczności. Amen.
9.TYSIĄCL.WYD5Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.
10.BRYTYJKAWzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.
11.POZNAŃSKAWzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała i teraz , i po dzień wieczności! Amen.
12.WARSZ.PRASKAWzrastajcie przeto w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i na wieki. Amen.
13.KALETARośnijcie zaś w łasce i znajomości Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na dni wieczne. Amen.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności. Amen.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen.