« 2Pio 3:12 2 List Piotra 3:13 2Pio 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nowych niebios, i ziemie nowej wedle obietnice jego oczekawamy, wktórych sprawiedliwość mieszka.
2.WUJEK.1923Lecz nowych niebios i nowéj ziemie wedle obietnic jego oczekiwamy, w których sprawiedliwość mieszka.
3.RAKOW.NTLecz nowych niebios i ziemie nowej wedle jego obietnice oczekawamy, w których sprawiedliwość mieszka.
4.GDAŃSKA.1881Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.
5.GDAŃSKA.2017Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
6.JACZEWSKIale który nowym niebiossom i nowej ziemi początek da. Wedle objetnicy Bożej my tych nowych niebios i tej nowej ziemi oczekujemy; na tych niebiossach i na tej ziemi sprawiedliwość zamieszka.
7.DĄBR.WUL.1973Otóż my opierając się na obietnicy jego oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których sprawiedliwość mieszka.
8.DĄBR.GR.1961Otóż my, opierając się na obietnicy jego, oczekujemy nowych niebios i ziemi nowej, w których sprawiedliwość zamieszka.
9.TYSIĄCL.WYD5Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość.
10.BRYTYJKAAle my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
11.POZNAŃSKALecz my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość, zgodnie z Jego obietnicą!
12.WARSZ.PRASKALecz my, zgodnie z przyrzeczeniem Pana, oczekujemy na nowe niebo i nową ziemię – miejsce zamieszkania sprawiedliwości.
13.KALETANowych zaś niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale według Jego obietnicy, my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszkuje sprawiedliwość.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo przecież oczekujemy - zgodnie z obietnicą - nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których prawdziwie zadomowiła się sprawiedliwość.