« 2Pio 3:10 2 List Piotra 3:11 2Pio 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto gdyż to wszytko rozruszy się, jakimi nam potrzeba być wświętych obcowaniach i nabożeństwach.
2.WUJEK.1923Gdyż tedy to wszystko ma się zepsować, jakimi wam potrzeba być w świętem obcowaniu i w pobożnościach?
3.RAKOW.NTGdy się tedy te rzeczy wszytkie rozpuszczą, jakimi potrzeba być wam w świętych obcowaniach i w pobożnościach,
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach?
5.GDAŃSKA.2017Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;
6.JACZEWSKIGdy tedy wszystko to skończyć się ma, to jakżeż świętem i pobożnem życie nasze być winno?
7.DĄBR.WUL.1973Skoro więc to wszystko ma ulec zniszczeniu, jak wysoko wznieść się powinniście w świętym postępowaniu i pobożności,
8.DĄBR.GR.1961Skoro więc to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jakżeż wysoko wznieść się powinniście w świętym postępowaniu i pobożności,
9.TYSIĄCL.WYD5Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności,
10.BRYTYJKASkoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,
11.POZNAŃSKASkoro to wszystko w ten sposób ma ulec zagładzie, to jak święcie i pobożnie powinniście żyć,
12.WARSZ.PRASKAA skoro wszystko, co istnieje, w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakże święcie i pobożnie powinniście żyć,
13.KALETA[Ponieważ] to tedy wszystko ma_się_rozpłynąć, jakimi trzeba być nam w świętych obcowaniach i pobożnościach?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Takie jest zniszczenie tych wszystkich. Skąd wy powinniście być rodem w świętych zachowaniach i aktach pobożności,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień?
16.TOR.NOWE.PRZ.Skoro więc wszystkie one mają ulec stopieniu; jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności,