« DzA 25:8 Dzieje Apostolskie 25:9 DzA 25:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Festus lepak chcąc łaskę Judom uczynić, odpowiedając Pawłowi rzekł: Chcesz do Jeruzalema wstąpiwszy tam się o te (rzeczy) rozprawić przedemną?
2.WUJEK.1923Lecz Festus chcąc Żydom łaskę pokazać, odpowiedziawszy Pawłowi, rzekł: Chcesz jechać do Jeruzalem i tam o tych rzeczach sądzony być przedemną?
3.RAKOW.NTLecz Festus Żydom chcąc rzecz wdzięczną uczynić, odpowiedziawszy Pawłowi, rzekł: Chcesz do Jeruzalem wstąpiwszy tam w tych rzeczach sądzony być przedemną?
4.GDAŃSKA.1881Ale Festus chcąc sobie zjednać łaskę u Żydów, odpowiedziawszy Pawłowi, rzekł: Chceszże iść do Jeruzalemu, a tam o te rzeczy sądzony być przede mną?
5.GDAŃSKA.2017Lecz Festus, chcąc sobie zjednać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być przede mną sądzony w tej sprawie?
6.JACZEWSKIFestus pragnąc się przypodobać żydom, pytał się Pawła, czyby nie chciał być odstawionym do Jerozolimy i tam się poddać jego sądowi?
7.SZCZEPAŃSKIAtoli Festus, chcąc sobie Żydów zobowiązać, odezwał się do Pawła i rzekł: Czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam być przezemnie o to sądzony?
8.DĄBR.WUL.1973A Festus chcąc okazać łaskę Żydom rzekł odpowiadając Pawłowi: Czy chcesz jechać do Jerozolimy, abym cię tam w tej sprawie sądził?
9.DĄBR.GR.1961A Festus chcąc zaskarbić sobie życzliwość Żydów odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz jechać do Jerozolimy, abyś tam był sądzony w tej sprawie przede mną?
10.TYSIĄCL.WYD5Festus, chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną?
11.BRYTYJKAAle Festus, Chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być o to przede mną sądzony?
12.POZNAŃSKAFestus chcąc przypodobać się Żydom powiedział do Pawła: "Czy może chcesz jechać do Jerozolimy, by tam stanąć przed moim sądem?"
13.WARSZ.PRASKATymczasem Festus, pragnąc przypodchlebić się Żydom, zapytał Pawła: Czy zgadzasz się pojechać do Jerozolimy i tam w mojej obecności odpowiadać na stawiane ci zarzuty?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Festus, chcąc Żydom ofiarować przychylność, odpowiedział Pawłowi, mówiąc: Chcesz wejść do Jerozolimy oraz tam zostać przede mną osądzony odnośnie tych spraw?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITFestus jednak, chcąc Żydom okazać względy, postawił Pawłowi pytanie: Czy chcesz udać się do Jerozolimy i tam być przede mną w tych sprawach sądzony?
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Festus, chcąc okazać życzliwość Żydom, odpowiadając Pawłowi, powiedział: Czy chcesz udać się do Jerozolimy i tam być odnośnie tych zarzutów sądzony przede mną?