« DzA 25:7 Dzieje Apostolskie 25:8 DzA 25:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Paweł odpierał, że ani na zakon Judski, ani na świątnicę, ani Cesarza nic nie zgrzeszył.
2.WUJEK.1923Bo Paweł sprawę dawał: Żem ani przeciw zakonowi Żydowskiemu, ani przeciw kościołowi, ani przeciw Cesarzowi nic nie wystąpił.
3.RAKOW.NTGdyż sprawę dawał on, że ani przeciwko Zakonowi Żydowskiemu, ani przeciw Kościołowi, ani przeciw Cesarzowi nic nie zgrzeszył.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż on sprawę dawał o sobie: Żem ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko kościołowi, ani przeciwko cesarzowi nic nie zgrzeszył.
5.GDAŃSKA.2017On zaś bronił się: Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi.
6.JACZEWSKIbo Paweł jasno się tłumaczył i udowadniał, że ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko kościołowi, ani przeciwko cessarzowi nic nie zawinił.
7.SZCZEPAŃSKIbo Paweł się bronił: W niczem nie uchybiłem ani przeciw żydowskiemu zakonowi, ani przeciw świątyni, ani przeciwko cesarzowi.
8.DĄBR.WUL.1973bo Paweł bronił się mówiąc: W niczym nie zawiniłem wobec prawa żydowskiego, ani przeciw świątyni, ani przeciw cesarzowi.
9.DĄBR.GR.1961bo Paweł bronił się mówiąc: W niczym nie zawiniłem wobec Prawa żydowskiego ani przeciw świątyni, ani przeciw cesarzowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł bronił się: Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cezarowi.
11.BRYTYJKAPaweł zaś bronił się: Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi.
12.POZNAŃSKAPaweł się bronił: "Nie poczuwam się do żadnej winy: ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani też przeciwko cesarzowi".
13.WARSZ.PRASKAA Paweł bronił się mówiąc: Nie dopuściłem się niczego ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on przemawiał w swojej obronie: Nic nie uchybiłem ani względem Prawa Żydów, ani względem Świątyni, ani względem cezara.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł natomiast bronił się: Niczym nie zgrzeszyłem ani przeciwko żydowskiemu Prawu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi.
16.TOR.NOWE.PRZ.On natomiast bronił się, mówiąc: Niczym nie zgrzeszyłem ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi.