« DzA 25:5 Dzieje Apostolskie 25:6 DzA 25:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zmieszkawszy unich dni więcej niż dziesięć, zstąpił do Cezaryej, a nazajutrz zasiadszy na sądzie kazał Pawła przywieść.
2.WUJEK.1923A zmieszkawszy u nich nie więcéj jedno ośm albo dziesięć dni, zjechał do Cezaryi i nazajutrz zasiadł na sądzie i kazał Pawła przywieść.
3.RAKOW.NTA zmieszkawszy między nimi dni nie więcej dziesiąci, zstąpiwszy do Cezaryey, nazajutrz siadszy na stolicy, kazał Pawła przywieść.
4.GDAŃSKA.1881A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
5.GDAŃSKA.2017A gdy spędził u nich nie więcej niż dziesięć dni, udał się do Cezarei. Nazajutrz zasiadł na krześle sędziowskim i kazał przyprowadzić Pawła.
6.JACZEWSKINie dłużej nad dni osiem lub dziesięć zabawił Festus w Jerozolimie, i powrócił do Cezarei. Zaraz nazajutrz zasiadł na trybunale i polecił, by mu wprowadzono Pawła.
7.SZCZEPAŃSKIA zabawiwszy między nimi nic więcej nad ośm do dziesięciu dni, wrócił do Cezarei, i dnia następnego zasiadł na trybunale i rozkazał przywieść Pawła.
8.DĄBR.WUL.1973I zabawiwszy między nimi nie więcej nad osiem do dziesięciu dni odjechał do Cezarei i dnia następnego, zasiadłszy na sądzie, kazał przyprowadzić Pawła.
9.DĄBR.GR.1961I zabawiwszy między nimi nie więcej niż osiem do dziesięciu dni, odjechał do Cezarei, a dnia następnego, zasiadłszy na sądzie, kazał przyprowadzić Pawła.
10.TYSIĄCL.WYD5Spędziwszy wśród nich nie więcej niż osiem lub dziesięć dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia, zasiadłszy do sprawowania sądu, kazał przyprowadzić Pawła.
11.BRYTYJKAI zabawiwszy między nimi nie więcej niż osiem czy dziesięć dni, odjechał do Cezarei, a nazajutrz, zasiadłszy na krześle sędziowskim, kazał przyprowadzić Pawła.
12.POZNAŃSKASpędził wśród nich osiem do dziesięciu dni i odjechał do Cezarei. Nazajutrz rozpoczął sądy i kazał sprowadzić Pawła.
13.WARSZ.PRASKAPozostał tam osiem do dziesięciu dni, a potem udał się do Cezarei i zaraz następnego dnia przystąpił do urzędowego przesłuchania Pawła, którego przedtem kazał do siebie sprowadzić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy spędził wśród nich nie więcej niż dziesięć dni, zszedł do Cezarei, usiadł nazajutrz na trybunie i rozkazał, by został przyprowadzony Paweł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZabawił jeszcze wśród nich nie więcej niż osiem lub dziesięć dni, po czym odjechał do Cezarei. Tam już następnego dnia zasiadł na krześle sędziowskim i polecił przyprowadzić Pawła.
16.TOR.NOWE.PRZ.A przebywając u nich więcej niż dziesięć dni, zszedł do Cezarei i nazajutrz zasiadł na sędziowskim tronie, i kazał przyprowadzić Pawła.