« DzA 25:4 Dzieje Apostolskie 25:5 DzA 25:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak, którzy zwas mogą prawi zemną jechać, jeśli co jest wtem mężu zdrożnego, niech żałują nań.
2.WUJEK.1923Którzy tedy między wami są możni, niech (prawi) pospołu jechawszy, jeźli jest jaka wina w mężu, nań skarżą.
3.RAKOW.NTKtórzy tedy mogą z was, rzekł, niechże z nami zstąpiwszy; jeśli co jest nieprzystojnego w człowieku tym, skarżą nań.
4.GDAŃSKA.1881Którzy tedy, mówi, z was mogą, niechże z nami jadą; a jeźli jest jaka wina w tym mężu, niechże nań skarżą.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Niech ci z was, którzy mogą, pojadą ze mną, a jeśli ten człowiek popełnił coś złego, niech go oskarżają.
6.JACZEWSKIże zatem, jeżeli kto ma co więźniowi do zarzucenia, niechaj się w Cezarei stawi ze skargą.
7.SZCZEPAŃSKIktórzy tedy między wami są możni, niechaj - mówi - wraz ze mną zjadą, a jeśli coś zbrodniczego jest w tym mężu, niech go oskarżą.
8.DĄBR.WUL.1973Ci przeto spośród was — mówił, którzy mają większe poważanie, niech jadą wraz ze mną i jeśli mąż ten dopuścił się jakiej zbrodni, niechże go oskarżą.
9.DĄBR.GR.1961Ci przeto spośród was – mówił – którzy mają większe poważanie, niech jadą ze mną i jeśli ten człowiek dopuścił się jakiegoś przestępstwa, niechże go oskarżą.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech więc pełnomocnicy wasi - rzekł - udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżą, jeśli ten człowiek popełnił coś złego.
11.BRYTYJKANiechże więc ci spośród was, mówił, którzy są upoważnieni, jadą ze mną i oskarżą go, jeżeli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie.
12.POZNAŃSKANiech więc upoważnieni spośród was - powiedział - jadą ze mną i oskarżą go, jeśli ten człowiek popełnił jakieś przestępstwo.
13.WARSZ.PRASKADorzucił na zakończenie: Niech więc wasi przedstawiciele udadzą się razem ze mną i wniosą formalną skargę przeciwko temu człowiekowi, jeżeli mają mu coś do zarzucenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ci, między wami – mówi, którzy są zdatni, jeśli jest coś niegodziwego w tym mężu, niech razem zejdą oraz go oskarżają.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc ci spośród was - zaproponował - którzy są pełnomocni, pójdą razem ze mną i oskarżą go, skoro człowiek ten popełnił coś niestosownego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Niech więc ci z was – mówi – którzy mają znaczenie, zejdą razem; a jeśli jest coś niewłaściwego w tym mężu, niech go oskarżają.