« DzA 25:3 Dzieje Apostolskie 25:4 DzA 25:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Festus odpowiedział, (żeby) chować Pawła w Cerarij a sam tam miał wrychle wyjechać.
2.WUJEK.1923A Festus odpowiedział, iż strzegą Pawła w Cezaryi, a że sam miał w rychle pojechać.
3.RAKOW.NTTedyć Festus odpowiedział, że strzegą Pawła w Cezaryey, i że sam miał w rychle wyjechać.
4.GDAŃSKA.1881Ale Festus powiedział: Iż Paweł jest pod strażą w Cezaryi, a iż sam tam w rychle pojedzie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam pojedzie.
6.JACZEWSKIFestus odpowiedział, że Paweł jest w Cezarei, że on tam sam wkrótce powróci,
7.SZCZEPAŃSKIAle Festus odrzekł, że Paweł jest w więzieniu cezarejskiem, on sam zaś wkrótce tamże się uda;
8.DĄBR.WUL.1973Festus wszakże odrzekł, że Paweł zostaje pod strażą w Cezarei i że on sam niebawem tam wyruszy.
9.DĄBR.GR.1961Festus wszakże odpowiedział, że Paweł zostaje pod strażą w Cezarei i że on sam rychło tam wyruszy.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy:
11.BRYTYJKALecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy.
12.POZNAŃSKAFestus powiedział im, że Paweł jest strzeżony w Cezarei i że on sam wkrótce tam przybędzie.
13.WARSZ.PRASKALecz Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam [Festus] musi się tam wkrótce udać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Festus odpowiedział, że Paweł jest strzeżony w Cezarei, a on sam zamierza wyjść w pośpiechu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei i że on sam niebawem tam wyruszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Festus stanowczo odpowiedział, że Paweł zostaje pod strażą w Cezarei, i że on sam zamierza szybko tam wyruszyć.