« DzA 25:2 Dzieje Apostolskie 25:3 DzA 25:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prosząc łaski przeciw niemu, aby posłał poń do Jeruzalema, podsadę uczyniwszy zabić go na drodze.
2.WUJEK.1923Żądając łaski przeciw jemu, aby go kazał przywieść do Jeruzalem, uczyniwszy zasadzkę, aby go zabili na drodze.
3.RAKOW.NTŻądając łaski przeciw jemu aby przyzwał go do Jeruzalem; zasadkę czyniąc, aby go zagładzili na drodze.
4.GDAŃSKA.1881Żądając łaski przeciwko niemu, aby go kazał przywieść do Jeruzalemu, uczyniwszy zasadzkę, aby go zabili na drodze.
5.GDAŃSKA.2017Aby okazał im w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze.
6.JACZEWSKIaby im zechciał wyświadczyć tę łaskę i polecić, aby tego przestępcę dostawiono do Jerozolimy, zamierzając w sposób zdradziecki zabić go w drodze.
7.SZCZEPAŃSKIdomagając się przeciw niemu jako łaski, aby polecił przyprowadzić go do Jerozolimy; przytem przygotowali nań zasadzki, aby go w drodze zamordować.
8.DĄBR.WUL.1973prosząc i domagając się łaski dla niego, aby go kazał sprowadzić do Jerozolimy. A zamierzali uczynić zasadzkę, aby go zabić w drodze.
9.DĄBR.GR.1961usilnie prosząc o łaskę dla siebie przeciw Pawłowi, aby kazał go sprowadzić do Jerozolimy. A zamierzali zrobić zasadzkę, aby go zabić w drodze.
10.TYSIĄCL.WYD5o ustępstwo, ze szkodą dla Pawła, aby kazał go odesłać do Jeruzalem. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze.
11.BRYTYJKAProsząc, by im okazał w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy; zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze.
12.POZNAŃSKAprosili, by w tej sprawie okazał im przychylność i kazał sprowadzić go do Jerozolimy; zamierzali bowiem w drodze urządzić na niego zasadzkę, aby go zabić.
13.WARSZ.PRASKAby kazał przysłać Pawła do Jerozolimy. Zamierzali bowiem zorganizować zasadzkę i zabić go podczas podróży.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by go wezwał do Jerozolimy. Żądali w stosunku do niego łaski, aby zrobić zasadzkę i zabić go na drodze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITaby im okazał łaskę w jego sprawie i zechciał przysłać go do Jerozolimy. Chcieli bowiem urządzić zasadzkę i zgładzić go w drodze.
16.TOR.NOWE.PRZ.Domagając się łaski u niego, aby wezwać go do Jerozolimy; bo mieli zamiar uczynić zasadzkę, aby go zabić w drodze.