« DzA 25:26 Dzieje Apostolskie 25:27 DzA 26:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie krzeczy się mi (być) zda, posłać więźnia, a przyczyn któremi go obwiniają nie oznajmić.
2.WUJEK.1923Bo mi się bezrozumna widzi, posłać więźnia, a nie oznajmić obwinienia jego.
3.RAKOW.NTBo przeciwko rozumowi mi się widzi, posyłając więźnia, a przyczyn przeciw niemu nie oznajmić.
4.GDAŃSKA.1881Bo mi się niesłuszna widzi, posłać więźnia, a tego, o co go obwiniają, nie oznajmić.
5.GDAŃSKA.2017Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów.
6.JACZEWSKIboć niewłaściwą zda mi się być rzeczą przysyłać więźnia, nie wyrażając tego, w czem on zawinił".
7.SZCZEPAŃSKIWydaje mi się bowiem nierozumnem wysyłać więźnia, a nie przedłożyć podniesionych przeciw niemu obwinień.
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie wydaje mi się słusznym posyłać więźnia bez wskazania, o co jest oskarżony.
9.DĄBR.GR.1961Bo nie wydaje mi się słuszne posyłać więźnia bez wskazania, o co jest oskarżony.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów.
11.BRYTYJKAWydaje mi się bowiem rzeczą nierozsądną posłać więźnia, a nie podać, o co się go oskarża.
12.POZNAŃSKABo wydaje mi się czymś nierozsądnym posyłać więźnia nie podając, o co się go oskarża".
13.WARSZ.PRASKAWydaje mi się bowiem, że nierozsądnie byłoby odsyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wydaje mi się nierozumne, by wysyłając męża, nie wskazać przeciwko niemu oskarżenia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNierozsądne bowiem wydaje mi się posyłać więźnia bez podania wysuwanych przeciwko niemu zarzutów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia, nie wskazując przeciwko niemu stawianych zarzutów.