« DzA 25:25 Dzieje Apostolskie 25:26 DzA 25:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O którem pewnego nic nie mam coby panu pisać. Dla tego wywiodłem ji przed was, a nawięcej przed cię królu Agryppo, aby wypytanie uczyniwszy miałbym co pisać.
2.WUJEK.1923O którym cobych panu pewnego pisać miał, nie mam; przetóż wywiodłem go do was, a najwięcéj do ciebie, królu Agryppo! abych wypytanie uczyniwszy, miał co pisać.
3.RAKOW.NTO którym, pewnego co pisać panu nie mam. Przetoż przywiodłem go do was, a nawięcej do ciebie, Królu Agryppo, abych rozsądek uczyniwszy, miał co pisać.
4.GDAŃSKA.1881O którym, co bym panu pewnego pisać miał, nie mam. Przetoż kazałem go przed was przywieść, a najwięcej przed cię, królu Agrypo! abym, po rozsądzeniu sprawy jego, miał co pisać.
5.GDAŃSKA.2017Nie mogę jednak o nim napisać memu panu nic pewnego. Dlatego kazałem go stawić przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
6.JACZEWSKINie wiem na prawdę, co mam memu Panu o nim napisać? Otóż przedstawiam go wam, a szczególniej też tobie, królu Agryppo, abym z twej z nim rozmowy miał przedmiot do pisania,
7.SZCZEPAŃSKINie mam jednak nic pewnego, coby o nim napisać do Pana. Dlatego stawiłem go przed wami, a przedewszystkiem przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
8.DĄBR.WUL.1973Nie mam jednak nic pewnego, co bym mógł napisać do władcy: dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
9.DĄBR.GR.1961Nie mam jednak nic pewnego, co mógłbym napisać do naszego Pana. Dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po dokonanym przesłuchaniu miał co napisać.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w jego sprawie, dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
11.BRYTYJKANie mam wszakże nic pewnego, co mógłbym o nim napisać panu; dlatego przyprowadziłem go przed was, szczególnie zaś przed ciebie, królu Agryppo, abym po przeprowadzonym przesłuchaniu miał co napisać.
12.POZNAŃSKANie mam jednak nic pewnego, co mógłbym władcy napisać, dlatego postawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przeprowadzeniu przesłuchania wiedział, co napisać.
13.WARSZ.PRASKANie mogąc jednak napisać dostojnemu władcy nic dokładniejszego na temat tego człowieka, kazałem stawić go przed wami, zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu go mógł sporządzić odpowiedni raport.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie mogę napisać panu czegoś o nim pewnego, dlatego wprowadziłem go najpierw przed was; a najbardziej przed ciebie, królu Agryppo, abym miał co napisać, gdy odbędzie się przesłuchanie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mam jednak nic konkretnego, co mógłbym o nim napisać mojemu panu, dlatego stawiam go przed wami, a szczególnie przed tobą, królu Agryppo, abym po przeprowadzonym przesłuchaniu wiedział, jak sprawę ująć w słowa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nic pewnego jednak nie mogę o nim napisać panu. Dlatego przyprowadziłem go przed was, a najbardziej przed ciebie, królu Agryppo, abym po jego przesłuchaniu miał co napisać;