« DzA 25:24 Dzieje Apostolskie 25:25 DzA 25:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ja doznawszy że on nic godnego śmierci nie udziałał, ale iż się sam do Augusta odezwał, uradziłem ji posłać.
2.WUJEK.1923A jam doznał, że nie uczynił nic śmierci godnego; ale iż on sam apellował do Augusta, zdało mi się go posłać.
3.RAKOW.NTA ja porozumiawszy, że nic godnego śmierci nie uczynił, a iż on sam odwoływał się do Augusta, osądziłem posłać go.
4.GDAŃSKA.1881A ja zrozumiawszy, że nie uczynił nic śmierci godnego, a iż i on sam apelował do Augusta, uczyniłem dekret, aby był posłany.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja stwierdziłem, że nie popełnił niczego, co zasługuje na śmierć. A ponieważ on sam odwołał się do Augusta, postanowiłem go odesłać.
6.JACZEWSKIJa nic godnego śmierci w nim nie dopatrzyłem. Gdy on sam odwołał się do Najjaśniejszego Pana, postanowiłem doń go odesłać.
7.SZCZEPAŃSKIJa wszakże stwierdziłem, że nie popełnił nic godnego śmierci; ale wobec jego odwołania się do Augusta osądziłem, żeby go tam posłać.
8.DĄBR.WUL.1973Ja jednak przekonałem się, że nie dopuścił się on niczego zasługującego na śmierć. A gdy się nadto odwołał do cesarza, postanowiłem go tam wysłać.
9.DĄBR.GR.1961Sam jednak przekonałem się, że nie dopuścił się on niczego zasługującego na śmierć. A gdy się nadto odwołał do cesarza, postanowiłem go tam odesłać.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic podpadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do Najdostojniejszego, postanowiłem go odesłać.
11.BRYTYJKAJa zaś stwierdziłem, że nie popełnił on niczego, co zasługuje na śmierć; skóro jednak sam odwołał się do cesarza, postanowiłem go odesłać.
12.POZNAŃSKAA ja stwierdziłem, że nie popełnił on nic takiego, czym by zasługiwał na śmierć. Ponieważ jednak apelował do cesarza, postanowiłem go odesłać.
13.WARSZ.PRASKALecz ja stwierdziłem, że nie dopuścił się on niczego, co zasługiwałoby na karę śmierci. Dlatego też, gdy odwołał się do cezara, zgodziłem się go do cezara posłać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja zrozumiałem, że nie uczynił on nic godnego śmierci. A ponieważ sam odwołał się do Czcigodnego, postanowiłem go posłać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jednak stwierdziłem, że nie popełnił on nic, co zasługiwałoby na śmierć. A ponieważ sam odwołał się do czcigodnego, postanowiłem go tam odesłać.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ja rozumiejąc, że nie uczynił nic zasługującego na śmierć, i gdy on sam odwołał się do Czcigodnego, wydałem wyrok, aby go tam posłać.