« DzA 25:23 Dzieje Apostolskie 25:24 DzA 25:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Festus: Agryppo królu, i wszyscy przytomni znami mężowie, baczycie tego, o którego wszytko mnóstwo Judskie dokuczało mi, i w Jeruzalemie i tu, prosząc i wołając nań, żeby go nie trzeba żywem (cierpieć) więcej.
2.WUJEK.1923I rzekł Festus: Agryppo królu i wszyscy mężowie, którzyście tu z nami, widzicie tego, o którego wszystko mnóstwo Żydowskie żądało mię w Jeruzalem, prosząc i wołając, że nie ma dłużéj żyć.
3.RAKOW.NTI rzekł Festus: Agryppo Królu, i wszyscy,którzy jesteście z nami, mężowie, widzicie tego, o którego wszytko mnóstwo Żydów nalegało mię w Jerozolimach, i tu, wołając, że nie potrzeba aby on żył więcej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Festus: Królu Agrypo i wszyscy mężowie, którzyście tu z nami! widzicie tego, o którego mię wszystek lud żydowski prosił, i w Jeruzalemie i tu wołając, że nie słuszna, aby ten dłużej żyć miał.
5.GDAŃSKA.2017Po czym Festus przemówił: Królu Agryppo i wszyscy tu obecni mężowie! Widzicie tego, o którego mnie prosił cały lud żydowski zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć.
6.JACZEWSKIi tak przemówił: "Królu Agryppo, i wy wszyscy obecni tu mężowie! Oto jest człowiek, na którego, gdym był w Jerozolimie, wszyscy żydzi zanosili skargę; twierdzili oni, że on żyć nie powinien.
7.SZCZEPAŃSKIA Festus przemówił: Królu Agryppo i wy wszyscy mężowie, wraz z nami zebrani! - patrzycie na tego, w którego sprawie cały tłum Żydów w Jerozolimie opadł mię prośbami i krzykiem, iż on nie powinien żyć dłużej.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł Festus: Królu Agryppo i wszyscy mężowie, którzy tu z nami jesteście — widzicie tego, o którego w Jerozolimie nagabywało mię mnóstwo Żydów prośbami i krzykiem domagając się jego śmierci.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł Festus: Królu Agryppo i wszyscy mężowie, którzy tu z nami jesteście – widzicie człowieka, w sprawie którego nagabywało mię mnóstwo Żydów w Jerozolimie i tutaj wołając, że nie powinien on żadną miarą pozostać przy życiu.
10.TYSIĄCL.WYD5Królu Agryppo - przemówił Festus - i wszyscy tu obecni! Widzicie tego, z powodu którego nachodziło mnie mnóstwo Żydów zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć.
11.BRYTYJKAA Festus rzekł: Królu Agryppo oraz wy wszyscy mężowie, którzy jesteście obecni, widzicie tego, w którego sprawie napierał na mnie cały lud żydowski, zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien już dłużej żyć.
12.POZNAŃSKAFestus przemówił: "Królu Agryppo i wszyscy tu obecni! Oto widzicie człowieka, w sprawie którego cały lud żydowski wywierał na mnie nacisk zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien już dłużej żyć.
13.WARSZ.PRASKApo czym Festus tak przemówił: Królu Agryppo i wszyscy tu obecni! Oto macie przed sobą człowieka, z powodu którego zjawiło się u mnie wielu Żydów zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, domagając się, bym go pozbawił życia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Festus mówi: Królu Agryppo oraz wszyscy mężowie obecni razem z nami! Widzicie tego, z powodu którego całe mnóstwo Żydów zwróciło się do mnie w Jerozolimie i tutaj, wołając, że nie jest słuszne, by on żył dłużej.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólu Agryppo - rozpoczął Festus - i wy panowie, którzy z nami jesteście. Stoi przed wami człowiek, o którego skazanie wystąpił do mnie cały tłum Żydów zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć.
16.TOR.NOWE.PRZ.I rzekł Festus: Królu Agryppo i wszyscy mężowie z nami tu obecni! Widzicie tego, o którego prosiło mnie usilnie całe mnóstwo Żydów, i w Jerozolimie i tu, wołając przeciwko niemu, że nie powinien on już dłużej żyć.