« DzA 25:22 Dzieje Apostolskie 25:23 DzA 25:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak nazajutrz gdy przyszedł Agryppa i Bernika z wielkim okazaniem, i gdy weszli do sądowego domu z Hetmany i zmężmi co naznamienitszymi miasta (onego) na roskazanie Festowe przywiedzion Paweł.
2.WUJEK.1923A nazajutrz, gdy przyszedł Agryppa i Bernice z wielką pompą i weszli na miejsce ku słuchaniu zgotowane, z Tysiącznikami i mężami przedniejszymi miasta, na rozkazanie Festowe przywiedziono Pawła.
3.RAKOW.NTNazajutrz tedy gdy przyszedł Agryppa i Bernice z wielką okazałością, i weszli na miejsce ku słuchaniu zgotowane i z Rotmistrzami, i mężami którzy zacnemi byli z onego miasta; a gdy roskazał Festus, przywiedzion jest Paweł.
4.GDAŃSKA.1881Nazajutrz tedy, gdy przyszedł Agrypa i Bernice z wielką okazałością, i weszli w dom sądowy z hetmanami i mężami przedniejszymi miasta onego, na rozkazanie Festowe przywiedziono Pawła.
5.GDAŃSKA.2017Gdy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali rozpraw z dowódcami i najznakomitszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła.
6.JACZEWSKIOtóż, gdy nazajutrz z wielką okazałością w otoczeniu trybunów i przedniejszych obywateli miasta do izby posłuchań wszedł Agryppa z Berniką, Festus polecił tam wprowadzić Pawła,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy nazajutrz Agryppa i Bernike przybyli z wielką okazałością, i wraz z trybunami i znamienitem obywatelstwem weszli na salę sądową, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła.
8.DĄBR.WUL.1973Nazajutrz przybyli Agryppa i Berenika z wielką okazałością i weszli na miejsce przesłuchania wraz z trybunami i przedniejszymi obywatelami miasta. Na rozkaz Festusa przywiedziono i Pawła.
9.DĄBR.GR.1961Nazajutrz przybyli Agryppa i Berenika z całą okazałością i weszli na miejsce przesłuchania wraz z trybunami i przedniejszymi obywatelami miasta. Na rozkaz Festusa przywiedziono i Pawła.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najznamienitszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła.
11.BRYTYJKANazajutrz zaś, gdy przyszli Agryppa i Berenika z wielką okazałością i weszli do sali przyjęć w towarzystwie dowódców i najznakomitszych mężów miasta, na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła.
12.POZNAŃSKANastępnego dnia, gdy Agryppa i Berenika z całą okazałością weszli do sali przyjęć w towarzystwie trybunów i znakomitych obywateli miasta, na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła.
13.WARSZ.PRASKANastępnego dnia Agryppa i Berenike przybyli bardzo uroczyście i weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najznakomitszymi obywatelami miasta. Na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem nazajutrz, gdy z wielką okazałością przyszedł Agryppa i Berenika, oraz razem z tysiącznikami i starszyzną miasta weszli do miejsca przesłuchań Festus rozkazał, by został wprowadzony Paweł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNazajutrz, z wielką pompą, zjawili się Agryppa i Berenike. Wkroczyli do audytorium w towarzystwie dowódców i głównych osobistości miasta. Na znak Festusa wprowadzono Pawła.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy następnego dnia przyszli Agryppa i Berenika z wielką okazałością i weszli do audytorium z dowódcami i głównymi osobistościami miasta, na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła.