« DzA 25:21 Dzieje Apostolskie 25:22 DzA 25:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Agryppa lepak k Fesku rzekł: Chciałbym i sam tego człowieka słyszeć. A on: jutro go prawi usłyszysz.
2.WUJEK.1923A Agryppa rzekł do Festa: I samem chciał słuchać człowieka. Jutro, pry, usłyszysz.
3.RAKOW.NTA Agryppa do Festa rzekł: Chciałbym i sam tego człowieka słuchać. A on: Jutro, powieda, usłyszysz go.
4.GDAŃSKA.1881Zatem Agrypa rzekł do Festa: Chciałbym ja tego człowieka słyszeć. A on rzekł: Jutro go usłyszysz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Agryppa powiedział do Festusa: Ja również chciałbym posłuchać tego człowieka. A on odpowiedział: Jutro go usłyszysz.
6.JACZEWSKI- "Pragnąłbym mówić z tym człowiekiem" - rzekł Agryppa do Festusa. - "Jutro tę sposobność mieć będziesz" - odpowiedział Festus.
7.SZCZEPAŃSKINa to Agryppa rzekł do Festusa: Chciałbym i ja tęgo męża posłuchać. Jutro - odpowiedział - będziesz go mógł posłuchać.
8.DĄBR.WUL.1973Agryppa tedy rzekł do Festusa: Chciałbym posłuchać tego człowieka. A on rzecze: Jutro go usłyszysz.
9.DĄBR.GR.1961Agryppa wtedy (rzekł) do Festusa: Chciałbym i ja sam posłuchać tego człowieka. (A on) odpowiedział: Jutro go usłyszysz.
10.TYSIĄCL.WYD5Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka - <powiedział> Agryppa do Festusa. <A on> odpowiedział: Jutro go usłyszysz.
11.BRYTYJKATedy Agryppa rzekł do Festusa: Chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka. A ten rzekł: Jutro go usłyszysz.
12.POZNAŃSKANa to Agryppa powiedział do Festusa: "Chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka". "Usłyszysz go jutro" - odpowiedział (Festus).
13.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Agryppa do Festusa: Chciałbym również posłuchać tego człowieka. [A Festus] na to: Jutro go usłyszysz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Agryppa powiedział do Festusa: Sam także chciałbym usłyszeć tego człowieka. Jutro go usłyszysz mówi Festus.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Agryppa powiedział do Festusa: Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka. Jutro go usłyszysz - odparł Festus.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Agryppa powiedział do Festusa: Chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka. Więc powiedział: Jutro go usłyszysz.