« DzA 25:20 Dzieje Apostolskie 25:21 DzA 25:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz iż się Paweł odezwał aby był zachowan do Augustowego rozsądku, kazałem go zachować, aż ji poślę do Cesarza.
2.WUJEK.1923Lecz Paweł iż apellował, aby zachowań był do Augustowego rozeznania, rozkazałem go chować, aż go odeślę do Cesarza.
3.RAKOW.NTA gdy się Paweł odwoływał, aby zachowan był do Augustowego rozeznania, roskazałem go chować, aż go poślę do Cesarza.
4.GDAŃSKA.1881Lecz iż Paweł apelował, aby zachowany był do Augustowego rozeznania, rozkazałem go chować, ażbym go posłał do cesarza.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ponieważ Paweł odwołał się, by go zatrzymać do rozpatrzenia sprawy przez Augusta, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza.
6.JACZEWSKINie zgodził się on na to, i zdał się na sąd Augusta. Kazałem go tedy zatrzymać w więzieniu, zanim go do Cezara nie odeszlę".
7.SZCZEPAŃSKIAle ponieważ Paweł wniósł odwołanie, by go zachować aż do rozstrzygnięcia przez Augusta, poleciłem zatrzymać go pod strażą, dopóki go nie poślę do cesarza.
8.DĄBR.WUL.1973Ale że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać aż do rozstrzygnięcia przez Augusta, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza.
9.DĄBR.GR.1961Ale że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać aż do rozstrzygnięcia przez trybunał cesarski, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza.
10.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego. -
11.BRYTYJKAAle, że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza.
12.POZNAŃSKAPaweł zaś wniósł odwołanie, by go pozostawić pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego. Poleciłem go więc strzec, dopóki nie odeślę do cesarza".
13.WARSZ.PRASKALecz Paweł wolał, żeby go zatrzymać do wyroku cezara. Poleciłem zatem zatrzymać go do czasu odesłania go do cezara.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy Paweł się odwołał, by został on zachowany do decyzji Czcigodnego, rozkazałem go strzec aż do czasu, kiedy go wyślę do cezara.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ jednak Paweł złożył odwołanie, chcąc zostać pod strażą aż do wyroku cesarza, rozkazałem go strzec, dopóki nie odeślę go do jego wysokości, cesarza.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale że Paweł odwołał się, aby go strzeżono do rozpoznania przez Czcigodnego, rozkazałem go strzec, aż go odeślę do Cezara.