« DzA 25:19 Dzieje Apostolskie 25:20 DzA 25:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wahając się ja o tejto gadce mówiłem jeśliby chciał iść do Jeruzalema, a tam się rosprawić otem.
2.WUJEK.1923A ja wątpiąc o tej gadce, mówiłem, jeźliby chciał iść do Jeruzalem, a tam o tem być rozsądzon.
3.RAKOW.NTA wątpiąc ja o sporze około tych rzeczy, mówiłem jeśliby chciał iść do Jeruzalem, a tam sądzonym być o te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Ja tedy wątpiąc o tem, o czem ten spór był, rzekłem: Jeźliby chciał iść do Jeruzalemu, a tam o tem być sądzony?
5.GDAŃSKA.2017Będąc niepewnym co do tego sporu, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być sądzony w tych sprawach.
6.JACZEWSKINie wiedząc, co począć z tą sprawą, pytałem się oskarżonego, czyby nie chciał być odstawionym do Jerozolimy i tam się poddać sądowi?
7.SZCZEPAŃSKIJa tedy, mając wątpliwości o tak spornej sprawie, zapytałem, czyby nie zechciał udać się do Jerozolimy i tam być o nią sądzony?
8.DĄBR.WUL.1973Będąc w niepewności co do takiej sprawy, zapytałem go, czy chce udać się do Jerozolimy i tam być o to sądzony.
9.DĄBR.GR.1961Nie będąc w stanie badać takich spraw, zapytałem go, czy chce udać się do Jerozolimy i tam być o to sądzony.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach.
11.BRYTYJKANie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być oto sądzony.
12.POZNAŃSKAMiałem więc wątpliwości, jak to załatwić, dlatego zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy, by tam tę sprawę rozpatrzyć.
13.WARSZ.PRASKAPonieważ nie znam się na tych sprawach, zapytałem [Pawła], czy zgodzi się pojechać do Jerozolimy, by odpowiadać przed sądem na stawiane mu zarzuty.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja pytałem będąc w kłopocie odnośnie tych dociekań czy chciałby iść do Jerozolimy oraz tam być sądzony odnoście tych spraw.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa z kolei, niepewny jak te sprawy zbadać, zapytałem, czy chciałby pójść do Jerozolimy i tam być dalej sądzony.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja więc będąc w niepewności co do tego sporu, spytałem czy chce udać się do Jerozolimy i tam być odnośnie tych zarzutów sądzony.