« DzA 25:18 Dzieje Apostolskie 25:19 DzA 25:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gadki jakieści o swem nabożeństwie mieli do niego, i o niejakiem Jesusie zmarłem, którego Paweł mówi (być) żywego.
2.WUJEK.1923Lecz jakieś gadki o swych zabobonach mieli przeciw niemu i o niejakim Jezusie umarłym, o którym twierdził Paweł, iż żywie.
3.RAKOW.NTLecz gadki jakieś o własnym nabożeństwie mieli przeciw niemu, i o niejakim Jezusie który umarł, o którym twierdził Paweł iż żywie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jakieś spory o swoich zabobonach mieli przeciwko niemu i o niejakim Jezusie umarłym, o którym Paweł twierdził, że żyw jest.
5.GDAŃSKA.2017Wiedli z nim tylko jakieś spory o ich zabobony i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
6.JACZEWSKIczynili oni mu tylko niejakie zarzuty o zabobonie i o jakimciś Jezusie umarłym, o którym Paweł twierdził, że żyje.
7.SZCZEPAŃSKIale wytaczali przeciw niemu jakieś spory, dotyczące swej religii, i niejakiego zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje.
8.DĄBR.WUL.1973ale wytaczali przeciwko niemu jakieś spory tyczące się ich zabobonu i jakiegoś Jezusa zmarłego, o którym Paweł twierdził, że żyje.
9.DĄBR.GR.1961ale mieli z nim tylko pewne spory tyczące się ich zabobonu i jakiegoś Jezusa zmarłego, o którym Paweł twierdził, że żyje.
10.TYSIĄCL.WYD5Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
11.BRYTYJKALecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne, dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymywał, że żyje.
12.POZNAŃSKAa raczej jakieś sporne sprawy dotyczące ich wierzeń wysuwali przeciw niemu i jakiemuś Jezusowi, który już umarł, a o którym Paweł mówi, że żyje.
13.WARSZ.PRASKAChodziło tam jedynie o jakieś spory dotyczące ich wiary i jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że nadal żyje.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz mieli wobec niego jakieś pytania odnośnie swoich zabobonów i odnośnie jakiegoś umarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIch zarzuty dotyczyły natomiast jakichś zagadnień ich własnej religii oraz jakiegoś nieżyjącego Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz wytoczyli przeciwko niemu jakieś sporne kwestie, dotyczące ich własnych przesądów i jakiegoś Jezusa, który jest martwy, a o którym Paweł twierdził, że żyje.