« DzA 25:14 Dzieje Apostolskie 25:15 DzA 25:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O którem gdym był w Jeruzalemie, dali mi znać arcyoffiarnicy i starszy Judscy, prosząc nań skaźni.
2.WUJEK.1923O którym, gdym był w Jeruzalem, przyszli do mnie przedniejsi kapłani i starsi Żydowscy, prosząc skazania przeciw jemu.
3.RAKOW.NTO którego, gdym był w Jerozolimie, okazali mi się przedniejszy Ofiarownicy i Starszy Żydowscy, żądając przeciw jemu skazania.
4.GDAŃSKA.1881Dla którego, gdym był w Jeruzalemie, stawili się przede mną przedniejsi kapłani i starsi żydowscy, prosząc o dekret przeciwko niemu.
5.GDAŃSKA.2017Przeciwko któremu, gdy byłem w Jerozolimie, naczelni kapłani i starsi żydowscy wnieśli skargę, żądając dla niego wyroku skazującego.
6.JACZEWSKIna którego, gdym był w Jerozolimie, książęta kapłańscy i starszyzna żydowska domagali się odemnie wyroku potępienia.
7.SZCZEPAŃSKIw którego sprawie, - gdy byłem w Jerozolimie - przyszli do mnie przedniejsi kapłani i starsi żydowscy, domagając się nań potępienia.
8.DĄBR.WUL.1973w sprawie którego, gdym był w Jerozolimie, zjawili się przede mną przedniejsi kapłani i starsi żydowscy, domagając się wyroku skazującego przeciw niemu.
9.DĄBR.GR.1961w sprawie którego, gdym był w Jerozolimie, wystąpili przede mną przedniejsi kapłani i starsi żydowscy, domagając się wyroku skazującego przeciw niemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego.
11.BRYTYJKAKtórego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się na niego skazującego wyroku.
12.POZNAŃSKAktórego sprawę w czasie mego pobytu w Jerozolimie wnieśli arcykapłani i starsi żydowscy, domagając się, abym go skazał.
13.WARSZ.PRASKAprzeciw któremu, gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli skargę, domagając się dlań wyroku skazującego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co do którego kiedy byłem w Jerozolimie stawili się przedniejsi kapłani oraz starsi żydowscy, żądając przeciwko niemu wyroku.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie mojego pobytu w Jerozolimie arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciwko niemu sprawę, domagając się dla niego wyroku śmierci.
16.TOR.NOWE.PRZ.Odnośnie którego, gdy byłem w Jerozolimie, stawili się przede mną arcykapłani i starsi żydowscy, domagając się sprawiedliwego wyroku przeciw niemu;