« DzA 25:13 Dzieje Apostolskie 25:14 DzA 25:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy niemało dni tam zmieszkali, Festus królowi przełożył około Pawła, mówiąc: Mąż niejaki jest zostawiony od Feliksa więzień,
2.WUJEK.1923A gdy nie mało dni tam zmieszkali, Festus królowi oznajmił o Pawle, mówiąc: Mąż niektóry zostawion jest od Felixa w więzieniu.
3.RAKOW.NTA gdy wiele dni przemieszkali tam, Festus Królowi przełożył sprawy Pawłowe, mówiąc: Mąż niektóry zostawion jest od Felixa więźniem;
4.GDAŃSKA.1881A gdy tam niemało dni zamieszkali, Festus przełożył królowi sprawę Pawłową, mówiąc: Mąż niektóry zostawiony jest od Feliksa w więzieniu.
5.GDAŃSKA.2017A kiedy przebywali tam wiele dni, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka;
6.JACZEWSKIPo wielu dniach ich tam pobytu, Festus mówił z królem o Pawle. "Mam tu - rzekł on - zostawionego przez Felixa więźnia,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy tam przez dni wiele bawili, oznajmił Festus królowi o Pawle, mówiąc: Feliks zostawił w więzieniu pewnego męża,
8.DĄBR.WUL.1973I gdy spędzili tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła mówiąc: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka,
9.DĄBR.GR.1961I gdy spędzili tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła mówiąc: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka,
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział.
11.BRYTYJKAA gdy tam spędzili szereg dni, przedłożył Festus królowi sprawę Pawła, mówiąc: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego męża,
12.POZNAŃSKASpędzili tam szereg dni. Wtedy Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: "Feliks zostawił w więzieniu pewnego człowieka,
13.WARSZ.PRASKAGdy zaś przebywali tam już dłuższy czas, przedstawił Festus królowi sprawę Pawła, zaczynając w ten sposób: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy byli tam wiele dni, Festus przedstawił królowi sprawę wynikłą z powodu Pawła, mówiąc: Jest tu zostawiony przez Feliksa pewien mąż, więzień,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przebywali tam już dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Jest tu pewien człowiek - powiedział - pozostawiony przez Feliksa w więzieniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy tam przebywali wiele dni, Festus przedłożył królowi sprawę dotyczącą Pawła, mówiąc: Pewien człowiek jest pozostawiony przez Feliksa jako więzień,