« DzA 25:10 Dzieje Apostolskie 25:11 DzA 25:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli zawiniłem, a godnego śmierci co uczyniłem, nie odmawiam umrzeć, lecz jeśli nie masz nic, ocz mię ci obwiniają, żaden mię im k woli dać nie może. Do Cesarza cię odzywam.
2.WUJEK.1923Bo jeźlim zaszkodził, albom co godnego śmierci uczynił, nie zbraniam się umrzeć: a jeźli niemasz nic z tego, o co ci na mię skarżą, żaden mię im darować nie może: apelluję do Cesarza.
3.RAKOW.NTBo jeślim ukrzywdził, i godnego śmierci uczynił co, nie zbraniam się umrzeć; A jeśliż niczego niemasz onych rzeczy, w których ci oskarżają mię, żaden mię nie może im darować; Do Cesarza się odwoływam.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlim w czem nieprawy i co godnego śmierci uczynił, nie zbraniam się umrzeć; ale jeźli nie masz nic takiego z tych rzeczy, o które na mię skarżą, nikt mię im wydać nie może; apeluję do cesarza.
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli w czymś zawiniłem i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Lecz jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do cesarza.
6.JACZEWSKIGdybym czuł się do grzechu, gdybym się dopuścił czegoś zasługującego na karę śmierci, nie wzbraniałbym się umierać; jeżeli zaś to, co mi oni zarzucają, fałszem jest, to nikt mnie im oddać nie może. Do Cezara apeluję".
7.SZCZEPAŃSKIJeśli bowiem dopuściłem się krzywdy, albo coś uczyniłem, co na śmierć zasługuje, nie wzbraniam się umrzeć; ale jeśli wcale nie ma prawdy w tem, o co mnie oskarżają, nikt nie ma prawa robić im ze mnie podarunku. Wnoszę odwołanie do cesarza.
8.DĄBR.WUL.1973A jeślim uczynił albo dopuścił się czegoś godnego śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma prawdy w tym, o co mnie oskarżają, nikt mnie im wydać nie może. Odwołuję się do cesarza.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli uczyniłem coś złego, albo dopuściłem się czegoś godnego śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeżeli nie ma nic prawdy w tym, o co mnie oskarżają, nikt mnie im wydać nie może. Odwołuję się do cesarza.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do cezara!
11.BRYTYJKAJeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje ną śmierć, nie wzbraniam się umrzeć; ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza.
12.POZNAŃSKAJeżeli więc popełniłem coś złego, przez co zasługiwałbym na karę śmierci, nie boję się umrzeć; jeżeli zaś nie poczuwam się do niczego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie rzucić na ich łaskę. Odwołuję się do cesarza".
13.WARSZ.PRASKAJeżeli popełniłem coś, co domaga się kary śmierci, nie będę prosił o ułaskawienie. Jeżeli zaś nie jestem winien niczego, o co mnie się posądza, to nikt nie może mnie wydać w ich ręce. Odwołuję się do cezara.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli czynię niesprawiedliwość oraz dokonałem czegoś godnego śmierci, nie wymawiam się umrzeć. Ale jeśli nie istnieje nic z tych rzeczy, o które mnie oskarżają nikt im nie może mnie wydać; odwołuję się do cezara.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zrobiłem coś złego lub popełniłem coś podlegającego karze śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli to, o co ci ludzie mnie oskarżają, nie ma żadnego uzasadnienia, nikt nie może mnie im wydać na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli bowiem naprawdę wyrządzam komuś krzywdę i czynię coś zasługującego na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć; ale jeśli nie ma niczego prawdziwego w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać; odwołuję się do Cezara.