« DzA 25:9 Dzieje Apostolskie 25:10 DzA 25:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Paweł rzekł: U stolice Cesarskiej stoję, tam muszę być sądzon, Judom nicem nie zawinił, jako i ty dobrze wiesz.
2.WUJEK.1923A Paweł rzekł: Przed stolicą Cesarską stoję, tam mam być sądzon. Żydomem nie zaszkodził, jako ty sam lepiej wiesz.
3.RAKOW.NTA rzekł Paweł: Przed stolicą Cesarską stoję, gdzie potrzeba abym sądzony był: Żydówem ni w czym nie ukrzywdził, jako i ty lepiej wiesz.
4.GDAŃSKA.1881Ale Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, gdzie mię sądzić potrzeba: Żydówem w niczem nie krzywdził, jako i ty lepiej wiesz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł powiedział: Stoję przed sądem cesarskim, gdzie należy mnie sądzić. Żydom nie wyrządziłem żadnej krzywdy, o czym ty sam dobrze wiesz.
6.JACZEWSKI- "Odwołuję się do trybunału Cessarskiego, - rzekł Paweł - tam niechaj mnie sądzą. Żydom, jak ci to dobrze wiadomo, nic ja winien nie jestem.
7.SZCZEPAŃSKIAle Paweł powiedział: Stoję przed trybunałem cesarskim, tam winienem być sądzony; Żydom krzywdy nie wyrządziłem, jak ty wiesz bardzo dobrze.
8.DĄBR.WUL.1973Ale Paweł odpowiedział: Przed trybunałem cesarskim stoję, gdzie winienem być sądzony. Żydom krzywdy nie uczyniłem, jak to i ty wiesz dobrze.
9.DĄBR.GR.1961Ale Paweł odrzekł: Przed trybunałem cesarskim stoję, gdzie winienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie uczyniłem, jak to i ty sam wiesz dobrze.
10.TYSIĄCL.WYD5Stoję przed sądem cezara - odpowiedział Paweł - i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem, o czym ty doskonale wiesz.
11.BRYTYJKAA Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze.
12.POZNAŃSKAPaweł na to: "Stoję przed sądem cesarskim, przed nim też powinienem być sądzony. Bardzo dobrze wiesz o tym, że Żydom nie wyrządziłem żadnej krzywdy.
13.WARSZ.PRASKAAle Paweł odpowiedział: Podlegam władzy sędziowskiej cezara i przed nim należy mnie sądzić. Wobec Żydów nie dopuściłem się żadnego przestępstwa, o czym ty sam wiesz dobrze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł powiedział: Jestem postawiony przed trybuną cezara, gdzie należy mi być osądzonym. Żydom nie uczyniłem żadnej niesprawiedliwości, jak i ty słusznie oceniasz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł odpowiedział: Stoję przed sądem cesarskim i ten sąd ma rozpatrywać moją sprawę. Żydom w niczym nie zawiniłem, o czym i ty wiesz dobrze.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Paweł powiedział: Przed sądem Cezara stoję, gdzie powinienem być sądzony; Żydów w niczym nie skrzywdziłem, jak i ty o tym bardzo dobrze wiesz.