« DzA 24:27 Dzieje Apostolskie 25:1 DzA 25:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574FEstus przeto najachawszy na urząd po trzech dnioch wstąpił do Jeruzalema z Cezaryej.
2.WUJEK.1923Festus tedy wjechawszy do prowincyi, po trzech dniach wstąpił do Jeruzalem z Cezaryi.
3.RAKOW.NTFestus tedy wstąpiwszy na urząd, po trzech dnioch wstąpił do Jerozolimy z Cezaryey.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Festus przybył do prowincji, po trzech dniach udał się z Cezarei do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIFestus, objąwszy w zarząd prowincyą, po trzech dniach pobytu w Cezarei, udał się do Jerozolimy.
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc Festus przybył do swej prowincyi, po trzech dniach wybrał się z Cezarei do Jerozolimy.
8.DĄBR.WUL.1973Festus zatem, skoro przybył do prowincji, po trzech dniach wybrał się z Cezarei do Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961Festus zatem skoro przybył do prowincji, po trzech dniach wybrał się z Cezarei do Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy.
11.BRYTYJKAFestus tedy, przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy,
12.POZNAŃSKAFestus, kiedy przybył do prowincji, po trzech dniach udał się z Cezarei do Jerozolimy,
13.WARSZ.PRASKATrzeciego dnia po objęciu swego urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Festus, gdy wjechał do prowincji, po trzech dniach wszedł z Cezarei do Jerozolimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo trzech dniach od przybycia do prowincji, Festus udał się z Cezarei do Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Festus objął prowincję, po trzech dniach wstąpił do Jerozolimy z Cezarei.