« 1Kor 3:21 1 List do Koryntian 3:22 1Kor 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć Paweł, choć Apollos, choć Kifa, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć co jest, choć co będzie, wszytko wasze jest.
2.WUJEK.1923(3:21) Bądź Paweł, bądź Apollo, bądź Cephas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź teraźniejsze rzeczy, bądź przyszłe; bo wszystko wasze jest:
3.RAKOW.NTChoć Paweł, choć Apollos, choć Kefas, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć teraźniejsze rzeczy, choć przyszłe; wszytkie wasze są;
4.GDAŃSKA.1881Bądź Paweł, bądź Apollos, bądź Kiefas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź przytomne, bądź przyszłe rzeczy, wszystkie są wasze;
5.GDAŃSKA.2017Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe – wszystko jest wasze;
6.JACZEWSKIbo wszystko jest waszem, tak Paweł, jak Apollo, jako Cefas, jako świat, jako życie, jako śmierć, jako rzeczy teraźniejsze, jako i przyszłe. Wszystko to jest waszą własnością,
7.SYMONBo wszystko jest wasze: bądź Paweł, bądź Apollo, bądź Kefas, bądź świat, bądź życie, bądź śmierć, bądź rzeczy teraźniejsze, bądź przyszłe: bo wszystko jest wasze:
8.DĄBR.WUL.1973Wszystko bowiem jest wasze: Paweł, Apollo czy Kefas; świat, życie czy śmierć, to, co jest, czy to, co będzie. Bo wszystko jest wasze,
9.DĄBR.GR.1961Wszystko bowiem jest wasze: Paweł, Apollo czy Kefas; świat, życie czy śmierć, to, co jest, czy to, co będzie, wszystko jest wasze,
10.TYSIĄCL.WYD5czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze,
11.BRYTYJKACzy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze,
12.POZNAŃSKAPaweł, Apollos czy Piotr, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko jest wasze.
13.WARSZ.PRASKAczy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, Apollos, Kefas, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość - wszystko należy do was.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co nastaje, czy to, co ma nastąpić; wszystko jest wasze,