« 1Kor 9:3 1 List do Koryntian 9:4 1Kor 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zali niemamy władze jeść i pić?
2.WUJEK.1923Izali nie mamy wolności jeść i pić?
3.RAKOW.NTIzali nie mamy zwierzchności jeść i pić?
4.GDAŃSKA.1881Izali nie mamy wolności jeść i pić?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie mamy prawa jeść i pić?
6.JACZEWSKISkoro przeto jestem Apostołem, - to mam prawo jeść i pić u tych, których nauczam.
7.SYMONCzy nam nie wolno jeść i pić?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nam nie wolno jeść i pić?
9.DĄBR.GR.1961Czyż nam nie wolno jeść i pić?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia?
11.BRYTYJKACzy nie wolno nam jeść i pić?
12.POZNAŃSKACzy nie mamy prawa do utrzymania przez was?
13.WARSZ.PRASKACzyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie mamy wolności, aby zjeść i wypić?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie mamy prawa jeść i pić?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie mamy prawa zjeść i wypić?