« Łuk 17:8 Ewangelia Łukasza 17:9 Łuk 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękujeli niewolnikowi onemu, iż uczynił co mu roskazano? Nie mnimam.
2.WUJEK.1923Zali dziękuje słudze onemu, iż uczynił to, co mu rozkazał?
3.RAKOW.NTZali dziękuje niewolnikowi onemu iż uczynił to co mu rozrządzono? Nie widzi mi się.
4.GDAŃSKA.1881Izali dziękuje słudze onemu, iż uczynił to, co mu było rozkazano? Nie zda mi się.
5.GDAŃSKA.2017Czy dziękuje słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się.
6.SZCZEPAŃSKIAzali dziękuje owemu słudze dlatego, że spełnił, co mu polecono? - {Nie sądzę}.
7.MARIAWICI– Izali dziękuje onemu słudze, że uczynił to, co mu rozkazał? Nie zdaje mi się.
8.BIESZK.ŁUK.1931Czyż powinien on dziękować słudze za to, że uczynił, co mu nakazano?
9.GRZYM1936Czy ma dziękować słudze temu, iż zrobił, co mu rozkazał?
10.DĄBR.WUL.1973Czyż dziękuje słudze onemu, że uczynił, co mu rozkazał?
11.DĄBR.GR.1961Czyż dziękuje słudze owemu, że zrobił co było nakazane?
12.TYSIĄCL.WYD5Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
13.BRYTYJKACzy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono?
14.POZNAŃSKACzy dziękuje słudze za wykonanie rozkazu?
15.WARSZ.PRASKAAlbo czy będzie okazywał jakąś wdzięczność swojemu słudze za to, że zrobił wszystko, co mu polecił?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ma wdzięczność względem sługi, że uczynił, co było nakazane? Nie sądzę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń?
18.TOR.PRZ.„Czy jest wdzięczny temu słudze za to, że uczynił to, co mu rozkazano? Nie wydaje mi się.”