« 1Tes 4:7 1 List do Tesaloniczan 4:8 1Tes 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak kto (to) odrzuca, nie człowieka odrzuca, ale Boga, który dał swego ducha świętego na was.
2.WUJEK.1923A przeto który tem gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który téż w nas dał Ducha swego Świętego.
3.RAKOW.NTA przeto który to odrzuca, nie człowieka odrzuca, ale Boga, który też dał ducha swego świętego między nas.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego.
5.GDAŃSKA.2017A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIKto gardzi tą nauką, nie nam wzgardę wyrządza, ale Bogu, który nam dał Ducha swojego.
7.SYMONPrzetoż kto tem gardzi, nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, który nam też dał Ducha Swego Świętego.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto, kto tym gardzi, nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, który dał nam też swego Ducha Świętego.
9.DĄBR.GR.1961Przeto kto gardzi (tymi nakazami), nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, który dał także swego Ducha Świętego, aby przebywał wśród nas.
10.TYSIĄCL.WYD5A więc kto [te słowa] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.
11.BRYTYJKAToteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego.
12.POZNAŃSKAKto więc odrzuca te słowa, odrzuca nakazy nie ludzi, lecz Boga, który udziela wam swego Ducha Świętego.
13.WARSZ.PRASKATak więc kto odrzuca to pouczenie, odrzuca nie tylko człowieka, lecz Boga, który jest dawcą Ducha Świętego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka ale Boga, który daje też do was Jego Świętego Ducha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga - Tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zatem kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, ale Boga, który też dał nam swojego Ducha Świętego.