« 1Tes 4:2 1 List do Tesaloniczan 4:3 1Tes 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ta jest wola Boża, świętobność wasza, abyście się hamowali od porubstwa.
2.WUJEK.1923Albowiem ta jest wola Boża, poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od porubstwa,
3.RAKOW.NTAbowiem ta jest wola Boża, ono poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa;
5.GDAŃSKA.2017Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu;
6.JACZEWSKIWiecie mianowicie o tem, że jest wolą Bożą, aby życie wasze było świętem, abyście się nie dopuszczali porubstwa;
7.SYMONAlbowiem ta jest wola Boża, poświęcenie wasze: żebyście się strzegli porubstwa:
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze, żebyście strzegli się rozpusty
9.DĄBR.GR.1961Albowiem Bóg pragnie uświęcenia waszego: żebyście strzegli się rozpusty
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
11.BRYTYJKATaka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
12.POZNAŃSKABożą wolą jest wasza świętość, wystrzegajcie się rozpusty.
13.WARSZ.PRASKAOtóż Bóg chce, żebyście byli świętymi, to znaczy, żebyście unikali rozpusty,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż taka jest wola Boga wasza świętość; abyście powstrzymywali się od cudzołóstwa,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu.
16.TOR.NOWE.PRZ.To jest bowiem wola Boża, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu;