« 1Tes 4:1 1 List do Tesaloniczan 4:2 1Tes 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wiecie jakie poruczenia daliśmy wam przez pana Jesusa.
2.WUJEK.1923Bo wiecie, które rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.
3.RAKOW.NTWiecie bowiem które roskazania daliśmy wam przez Pana Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
6.JACZEWSKIZnane wam są te przykazania, jakie wam dałem z polecenia Pana Jezusa.
7.SYMONWiecie wszak, jakie przykazania wam dałem w imieniu Pana Jezusa.
8.DĄBR.WUL.1973Wszak wiecie, jakie przykazania wam dałem przez Pana Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961Przecież wiecie, jakie przykazania dałem wam od Pana Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.
11.BRYTYJKAWszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa.
12.POZNAŃSKAZnacie bowiem nakazy, jakie daliśmy wam od Jezusa Chrystusa,
13.WARSZ.PRASKAWiecie przecież, jakie to zalecenia przekazaliśmy wam przez Pana Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wiecie, jakie daliśmy wam wskazówki poprzez Pana Jezusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż wiecie, jakie daliśmy wam rozkazy za sprawą Pana Jezusa.