« 1Tes 4:17 1 List do Tesaloniczan 4:18 1Tes 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak pocieszajcie jedni drugie temi słowy.
2.WUJEK.1923Przeto cieszcie się społem temi słowy.
3.RAKOW.NTA tak pocieszajcie jedni drugie mowami tymi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
6.JACZEWSKI(4:17) Te słowa niech wam będą pociechą.
7.SYMONPrzetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto pocieszajcie jedni drugich tymi słowy.
9.DĄBR.GR.1961Pocieszajcie więc jedni drugich tymi słowy.
10.TYSIĄCL.WYD5Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.
11.BRYTYJKAPrzeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
12.POZNAŃSKATą więc nauką pocieszajcie się wzajemnie.
13.WARSZ.PRASKAWłaśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego pocieszajcie jedni drugich przez te słowa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTymi słowami dodawajcie sobie otuchy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego pocieszajcie jedni drugich tymi słowami.