« 1Tes 4:16 1 List do Tesaloniczan 4:17 1Tes 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym my żywi pozostawieni, wespołek z nimi pochwyceni będziem w obłocech, na spotkanie Christusa na powietrze, i tak zawżdy z Panem będziemy.
2.WUJEK.1923Potem my, którzy żyjemy, którzy pozostaniemy, pospołu pochwyceni będziemy z nimi w obłokach przeciw Chrystusowi na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.
3.RAKOW.NTPotym my żywiący pozostawieni, społu z nimi porwani będziemy w obłokach, naprzeciwko Panu na powietrze; a tak zawsze z Panem będziemy.
4.GDAŃSKA.1881Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.
5.GDAŃSKA.2017Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.
6.JACZEWSKI(4:16) a później my, przy życiu zostali, wzlecimy razem z nimi w obłoki na spotkanie Chrystusa, i już na zawsze z Panem zostaniemy.
7.SYMONPotem i my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, pospołu z nimi pochwyceni będziemy na obłoki naprzeciw Chrystusa w powietrzu: a tak zawsze z Panem będziemy.
8.DĄBR.WUL.1973Potem i my, którzy żyjemy i pozostawieni jesteśmy, pospołu z nimi zostaniemy pochwyceni na obłoki naprzeciw Chrystusa w powietrze i tak zawsze z Panem pozostaniemy.
9.DĄBR.GR.1961Potem i my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na obłoki, naprzeciw Pana w powietrze i tak zawsze z Panem pozostaniemy.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem my, żywi, [tak] pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem.
11.BRYTYJKAPotem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
12.POZNAŃSKANastępnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy.
13.WARSZ.PRASKAPotem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana - i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Potem my, pozostający przy życiu, równocześnie z nimi zostaniemy porwani w obłokach na spotkanie Pana, w powietrze; i tak zawsze będziemy z Panem.