« 1Tes 4:15 1 List do Tesaloniczan 4:16 1Tes 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą, zstąpi z nieba; a martwi którzy w Christusie powstaną pierwej.
2.WUJEK.1923Albowiem sam Pan z rozkazaniem i z głosem Archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.
3.RAKOW.NTGdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanielskim, i z trąbą Bożą, zstąpi z nieba; a pomarli w Christusie, powstaną pierwej.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
6.JACZEWSKI(4:15) ale, gdy przy odgłosie trąby Archanielskiej zstąpi Pan z nieba: to na rozkaz Boży umarli w Chrystusie zmartwychwstaną naprzód,
7.SYMONAlbowiem sam Pan na dane hasło, przy głosie Archanioła i brzmieniu trąby Bożej, zstąpi z nieba: a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem sam Pan na dany znak i na głos Archanioła, i na (dźwięk) trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem sam Pan na dany znak, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
10.TYSIĄCL.WYD5Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
11.BRYTYJKAGdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
12.POZNAŃSKAże na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
13.WARSZ.PRASKANa głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż sam Pan na okrzyk, na głos archanioła i na głos trąby Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw.