« 1Tes 4:14 1 List do Tesaloniczan 4:15 1Tes 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo to wam mówimy wsłowie pańskiem, że my żywi pozostawieni na przyście pańskie, nie uprzedzimy śpiących,
2.WUJEK.1923Albowiem to wam powiadamy w słowie Pańskiem, iż my, którzy żyjemy, którzyśmy pozostali na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
3.RAKOW.NTBo to wam powiedamy w mowie Pańskiej: Iż my żywiący, pozostawieni na ono przyście Pańskie, nie uprzedzimy onych którzy zasnęli.
4.GDAŃSKA.1881Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli.
5.GDAŃSKA.2017Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
6.JACZEWSKI(4:14) To wam mówimy z objawienia Bożego, że my, którzy żyjemy, których przyjście Pańskie zastanie na świecie, nie uprzedzimy na sąd tych, których ciała są w grobach;
7.SYMONBo to wam powiadamy, jako słowo Pańskie: że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy aż do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
8.DĄBR.WUL.1973A powiadamy to wam jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
9.DĄBR.GR.1961A powiadamy to wam według słowa Pańskiego, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
10.TYSIĄCL.WYD5To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
11.BRYTYJKAA to Wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
12.POZNAŃSKAA mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych,
13.WARSZ.PRASKAOtóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach Pańskich, że my, pozostawieni przy życiu do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo wam podajemy jako Słowo Pańskie: My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo to mówimy wam w Słowie Pana, że my żyjący, nadal pozostawiani na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.