« 1Tes 4:13 1 List do Tesaloniczan 4:14 1Tes 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli wierzymy, że Jesus umarł i powstał, także i Bóg tych co zasnęli przez Jesusa, przywiedzie znim.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i te, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z nim.
3.RAKOW.NTAbowiem jeśli wierzymi iż Jezus umarł i powstał, tak też Bóg one którzy zasnęli przez Jezusa, przywiedzie z nim.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.
6.JACZEWSKI(4:13) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał: to i w to wierzymy, że wskrzesi Bóg tych, którzy weń uwierzyli i z nim ich razem połączy.
7.SYMONBo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tedy Bóg i tych, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z Nim.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tedy Bóg i tych, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z nim.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tedy Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przyprowadzi z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
11.BRYTYJKAAlbowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
12.POZNAŃSKAJeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim.
13.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus [nie tylko] umarł [lecz także] i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli [w Jezusie], przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg - przez Jezusa - poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i tych, którzy zasnęli ze względu na Jezusa, Bóg poprowadzi razem z Nim.