« Gal 3:4 List do Galatów 3:5 Gal 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto przeto dodaje wam ducha, i sprawuje mocy u was, z uczynków(li) zakonu, czyli z słuchania wiary?
2.WUJEK.1923Który tedy wam dodawa Ducha i sprawuje mocy w was, z uczynkówli zakonu, czyli z słuchania wiary?
3.RAKOW.NTKtóry tedy dodawa wam ducha, i skutecznie sprawuje mocy w was, z uczynkówli zakonu, czyli z słuchania wiary?
4.GDAŃSKA.1881Ten tedy, który wam dodaje ducha i czyni cuda między wami, z uczynkówże zakonu to czyni, czyli z słuchania wiary?
5.GDAŃSKA.2017Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary?
6.JACZEWSKIBóg dał wam Ducha swego i cudowną zmianę w was zaprowadził: czyż on to dla uczynków prawa, czy też dla wiary waszej to zdziałał?
7.SYMONTen tedy, który daje wam Ducha i sprawia w was cudowne moce, azali czyni to dla uczynków zakonu, czy dla posłuszeństwa wierze?
8.DĄBR.WUL.1973Ten wszakże, który daje wam Ducha i pośród was czyni cuda, czy dokonywa tego dla uczynków Zakonu, czy dla posłuchu wierze?
9.DĄBR.GR.1961Ten wszakże, który daje wam Ducha i wśród was czyni cuda, czy (dokonuje tego) dla uczynków Zakonu, czy dla posłuchu wierze?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze?
11.BRYTYJKACzy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?
12.POZNAŃSKACzyż Ten, który udziela wam Ducha i działa pośród was cuda, czyni to dla uczynków nakazanych przez Prawo czy też dla posłuszeństwa wobec wiary?
13.WARSZ.PRASKAKiedy Bóg zsyła na was swego Ducha i dokonuje na waszych oczach cudów, czy sprawia to dlatego, że wypełniacie nakazy Prawa, czy też dlatego, że idziecie za głosem Ewangelii?
14.KALETATedy [ten, który] dodaje wam ducha i czyni cuda między wami, [czyni to] z uczynków zakonu, czy z słuchania wiary?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Ten, który dostarcza wam Ducha oraz czyni pomiędzy wami cuda, czy robi to z uczynków Prawa, czy z powodu relacji wiary?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy zatem Ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez Prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą?
17.TOR.NOWE.PRZ.Ten więc, który was zaopatruje w Ducha i Ten działający z mocą wśród was, czy z uczynków Prawa to czyni, czy ze słuchania z wiarą?