« Gal 3:2 List do Galatów 3:3 Gal 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak głupi jesteście, nacząwszy duchem, ciałem teraz kończycie się?
2.WUJEK.1923Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz ciałem bywacie wykonani?
3.RAKOW.NTTakże bezrozumni jesteście? począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie?
4.GDAŃSKA.1881Takeście głupi? począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie?
5.GDAŃSKA.2017Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem?
6.JACZEWSKITak niemądrzy jesteście, że rozpocząwszy żyć duchownie, kończycie cieleśnie!
7.SYMONCzy takeście nierozsądini, że co rozpoczęliście Duchem, teraz chcecie kończyć ciałem?
8.DĄBR.WUL.1973Czy tak nierozumni jesteście, że to, co rozpoczęliście Duchem, teraz ciałem kończyć zamierzacie?
9.DĄBR.GR.1961Aż tak nierozumni jesteście? To, co rozpoczęliście Duchem, teraz ciałem kończyć zamierzacie?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?
11.BRYTYJKACzy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?
12.POZNAŃSKACzy jesteście aż tak niemądrzy? Rozpocząć od ducha, a teraz skończyć w ciele!
13.WARSZ.PRASKACzy jesteście aż tak nierozumni, że rozpocząwszy już [nowe życie] przez Ducha Bożego, chcecie teraz kończyć [je] poleganiem na własnym ciele?
14.KALETATak głupi jesteście? Począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jesteście tak nierozsądni? Rozpoczęliście Duchem, teraz wypełniacie siebie osobowością opartą na cielesnej naturze?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele?
17.TOR.NOWE.PRZ.Czy tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, teraz ciałem chcecie kończyć?