« Gal 3:28 List do Galatów 3:29 Gal 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli wy Christusowi, tedyć Abrahamowe nasienie jesteście, a wedle obietnice dziedzicy.
2.WUJEK.1923A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, dziedzicami wedle obietnice.
3.RAKOW.NTA jeśliście Christusowi, tedy nasieniem Abraamowym jesteście, a wedle obietnice dziedzicmi.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.
6.JACZEWSKIA jeżeli tak jest: to jesteście potomkiem Abrahama, a tem samem dziedzicem objetnicy mu danej.
7.SYMONA jeśliście wy Chrystusowi, tedyście potomstwem Abrahama, dziedzicami wedle obietnicy.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli jesteście Chrystusowi, toście potomstwem Abrahama i dziedzicami według obietnicy.
9.DĄBR.GR.1961A jeżeli jesteście Chrystusowi, to jesteście też potomstwem Abrahama i dziedzicami według obietnicy.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.
11.BRYTYJKAA jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
12.POZNAŃSKAA jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i - zgodnie z daną obietnicą - spadkobiercami.
13.WARSZ.PRASKAA jeśli przynależycie do Chrystusa, to jesteście potomkami Abrahama i właśnie wy dostaniecie w dziedzictwie to, co [Bóg] przyobiecał [Abrahamowi].
14.KALETAJeśliście zaś wy Chrystusowi, tedy Abrahamowym nasieniem jesteście, według obietnicy dziedzicami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli wyście Chrystusa, zatem jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami - według obietnicy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli wy należycie do Chrystusa, wtedy jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.