« Gal 3:18 List do Galatów 3:19 Gal 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto zakon? Dla przestępstw przydan jest, pókiby przyszło nasienie, któremu obiecano. Zrządzony przez anioły wręce pojśrzednika.
2.WUJEK.1923Cóż tedy zakon? Postanowiony jest dla występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał rozrządzony przez Anioły w ręce Pośrednika.
3.RAKOW.NTCóż tedy zakon? Dla przestępstw przydan jest, ażby przyszło ono nasienie któremu obiecano było, rozrządzony przez Anioły, w ręce Pojśrzednika.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany jest, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica, sporządzony przez Aniołów i przez rękę pośrednika.
5.GDAŃSKA.2017Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika.
6.JACZEWSKIJakież tedy znaczenie miało prawo? Danem ono było z wielką okazałością przez pośrednictwo Mojżesza dla utrzymania na wodzy złych skłonności ludzkich, a miało trwać do czasu przyjścia onego potomka objecanego.
7.SYMONPocóż tedy zakon? Dla przestępstw dodany on został potem, ażby przyszło potomstwo, któremu dana była obietnica: ogłoszony przez aniołów, podany przez pośrednika.
8.DĄBR.WUL.1973Po cóż więc Zakon? Nadany był ze względu na przestępstwa, ażby przyszło potomstwo, któremu dana była obietnica: ogłosili go aniołowie za sprawą pośrednika.
9.DĄBR.GR.1961Po cóż więc Zakon? Nadany był ze względu na przestępstwa, aż do przybycia potomka, któremu dana była obietnica: ogłosili go aniołowie za sprawą pośrednika.
10.TYSIĄCL.WYD5Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika.
11.BRYTYJKACzymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.
12.POZNAŃSKACzymże więc jest Prawo? Dodano je dla ujawnienia wykroczeń - do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Prawo to przekazali aniołowie przez pośrednika.
13.WARSZ.PRASKAWobec tego po co w ogóle Prawo? Otóż zostało ono dane po to, by człowiek poznał, co jest wykroczeniem. Miało ono trwać do czasu przyjścia Potomka [Abrahama], to jest do chwili spełnienia się obietnic. Zostało ogłoszone przy współudziale aniołów i poprzez człowieka który służył za pośrednika.
14.KALETACóż tedy zakon? Dla przestępstw przydany_jest, ażby przyszło nasienie, któremu się_stała_obietnica, sporządzony przez aniołów, przez rękę pośrednika.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, czym jest Prawo? Prawo Mojżesza zostało dołożone dla występków, rozporządzone przez aniołów na rękę pośrednika, aż do czasu, kiedy przyszedł potomek dla którego jest obietnica.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo co zatem Prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw, do czasu przyjścia Potomka, którego dotyczy obietnica. Przekazali to Prawo aniołowie na ręce pośrednika.
17.TOR.NOWE.PRZ.Czym więc jest Prawo? Z powodu przestępstw zostało dodane, dopóki nie przyjdzie potomek, któremu dana jest obietnica; co zostało zarządzone przez aniołów ręką pośrednika.