« Gal 3:16 List do Galatów 3:17 Gal 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To lepak mówię: Umowy wprzód uchwalonej od Boga zakon który po lat czterzy sta i trzydzieści nastał, nie niszczy aby wypróżnić (miał) obietnicę.
2.WUJEK.1923A to powiadam: Testamentu przedtem od Boga utwierdzonego zakon, który po czterech set i trzydzieści lat dan jest, nie wątli ku zepsowaniu obietnice.
3.RAKOW.NTA to mówię: Przymierza przedtym utwierdzonego od Boga, do Christusa, on, który po lat czterech set, i trzechdziesiąt nastał, zakon, nie czyni nie ważnym, ku zepsowaniu obietnice.
4.GDAŃSKA.1881To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.
5.GDAŃSKA.2017To zaś mówię: Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, tak aby unieważnić obietnicę.
6.JACZEWSKIBył to testament przez Boga dany; testamentu tego nie unieważniło prawo, które po czterystu trzydziestu latach nastąpiło:
7.SYMONTo tedy powiadam: Testamentu, potwierdzonego od Boga, nie mógł znieść zakon, dany w lat czterysta trzydzieści później, tak, iżby się obietnica próżną stać miała.
8.DĄBR.WUL.1973Powiadam tedy: Testamentu potwierdzonego przez Boga nie może obalić Zakon dany w czterysta trzydzieści lat później, żeby obietnica stała się próżna.
9.DĄBR.GR.1961Powiadam tedy: Testamentu potwierdzonego przez Boga nie może obalić Zakon dany w czterysta trzydzieści lat później i próżną przez to uczynić obietnicę.
10.TYSIĄCL.WYD5A chcę przez to powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić, tak by unieważnić obietnicę.
11.BRYTYJKAPowiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.
12.POZNAŃSKAChcę przez to powiedzieć: Testamentu, sporządzonego prawnie przez Boga, nie może znieść Prawo, które powstało po czterystu trzydziestu latach, bo inaczej obietnica byłaby bez znaczenia.
13.WARSZ.PRASKAOtóż pragnę wam przypomnieć, że testamentu, ustanowionego przez Boga, Prawo ogłoszone czterysta trzydzieści lat później nie mogło obalić; nie mogło też unieważnić obietnic związanych z owym testamentem.
14.KALETATo tedy mówię: Przymierza przedtem_utwierdzonego od Boga, [ten, co] po czterystu i trzydziestu latach nastał, zakon, nie znosi, [aby] miał_zepsuć obietnicę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mówię to, bo wcześniej ustalonego przez Boga testamentu względem Chrystusa, Prawo które nastało po czterystu i trzydziestu latach nie unieważnia co do zniesienia obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto w tym przypadku mamy przymierze uprawomocnione już wcześniej przez Boga. I nie uchyla go Prawo nadane czterysta trzydzieści lat później. Nie może ono podważyć obietnicy.
17.TOR.NOWE.PRZ.To więc mówię, że przymierza potwierdzonego wcześniej przez Boga w Chrystusie, nie unieważniło Prawo, które nastało po czterystu trzydziestu latach, tak by uznać obietnicę za nieważną.