« Gal 2:21 List do Galatów 3:1 Gal 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O Bezumni Galatowie kto was omamił którym przed oczym Jesus Christus wprzód wymalowany, między wami ukrzyżowany?
2.WUJEK.1923O głupi Galatowie! któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus przedtem opisany jest, między wami ukrzyżowany?
3.RAKOW.NTO bezrozumni Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni; których przed oczyma Jezus Christus przedtym był wypisan, między wami ukrzyżowany?
4.GDAŃSKA.1881O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany?
5.GDAŃSKA.2017O głupi Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany?
6.JACZEWSKIO niemądrzy Galatowie! Któż was tak pobałamucił, że nie wierzycie prawdzie? Czyż nie wiecie, że za was Chrystus skazany na śmierć, za was do krzyża przybity?
7.SYMONO nierozsądni Galatowie! któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, wy, przed których oczyma żywo odmalowany został Jezus Chrystus, między wami ukrzyżowany?
8.DĄBR.WUL.1973O, nierozumni Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, wy, których oczom był ukazany obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa?
9.DĄBR.GR.1961O, nierozumni Galaci! Któż was omamił, was, których oczom był ukazany obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa?
10.TYSIĄCL.WYD5O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
11.BRYTYJKAO nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
12.POZNAŃSKAO, niemądrzy Galatowie! Któż was zwiódł? A przecież przed oczami mieliście obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.
13.WARSZ.PRASKAO nierozumni Galaci! A któż was tak omamił, was, przed których oczyma ukazano przecież obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
14.KALETAO głupi Galatowie! Któż was omamił, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem_wymalowany_był ukrzyżowany?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O nierozsądni Galaci, kto was tak zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Wy, którym na oczach, najpierw został zapowiedziany Jezus Chrystus i przy was został ukrzyżowany?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO, nierozumni Galacjanie! Kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa?
17.TOR.NOWE.PRZ.O nierozumni Galacjanie! Kto was zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, którym przed oczami Jezus Chrystus wcześniej był opisany, jako ukrzyżowany pośród was?