« Apok 18:17 Apokalipsa Jana 18:18 Apok 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I krzyczeli bacząc dym pożogi jej, mówiąc: Co podobnego miastu wielkiemu?
2.WUJEK.1923I zawołali, widząc miejsce zapalenia jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?
3.RAKOW.NTI krzyczeli, widząc dym zapalenia jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?
4.GDAŃSKA.1881I zawołali, widząc dym zapalenia jego, mówiąc: Któreż miasto było podobne temu miastu wielkiemu?
5.GDAŃSKA.2017I wołali, widząc dym jego pożaru: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta?
6.JACZEWSKIa widząc je w ogniu wołać będą: O! miasto nieszczęśliwe, do czegóż cię przyrównamy?
7.APOKALYPSIS.1905i wołali, widząc dym pożaru jej, mówiąc: „Któż podobny miastu temu wielkiemu?”
8.DĄBR.WUL.1973i zawołali widząc miejsce jej pożaru i mówiąc:
9.DĄBR.GR.1961i wołali, widząc dym jego pożaru:
10.TYSIĄCL.WYD5i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: Jakież jest miasto podobne do stolicy?
11.BRYTYJKAI widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego?
12.POZNAŃSKAi patrząc na dym jej pożaru wołali: "Któreż miasto mogło równać się z tą stolicą?"
13.WARSZ.PRASKAi zobaczywszy dymy pożaru, poczęli wołać: Jakież miasto może się równać ze stolicą?
14.KALETAI zawołali, widząc dym zapalenia jego, mówiąc: Któż podobny miastu wielkiemu?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz widząc dym jego pożaru, krzyczeli, mówiąc: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi patrząc na dym jego pożogi, zawołali: Z czym porównać to ogromne miasto?
17.TOR.NOWE.PRZ.I zawołali, widząc dym jego pożaru, mówiąc: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta!