« Łuk 4:43 Ewangelia Łukasza 4:44 Łuk 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był przepowiedający w szkołach Galileyskich.
2.WUJEK.1923(4:45) I kazał w bóżnicach Galilejskich.
3.RAKOW.NTI obwoływał w zgromadzeniach Galileyskich.
4.GDAŃSKA.1881I kazał w bóżnicach Galilejskich.
5.GDAŃSKA.2017I głosił w synagogach w Galilei.
6.SZCZEPAŃSKII nauczał po bóżnicach Galilei.
7.MARIAWICII trwał każąc w bożnicach Galilejskich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak więc kazał po bóżnicach Galilei.
9.GRZYM1936I chodził, przepowiadając po bóżnicach Galilei.
10.DĄBR.WUL.1973I nauczał w synagogach Galilei.
11.DĄBR.GR.1961I nauczał w synagogach Galilei.
12.TYSIĄCL.WYD5I głosił słowo w synagogach Judei.
13.BRYTYJKAI kazał w synagogach galilejskich.
14.POZNAŃSKAI nauczał w synagogach judejskich.
15.WARSZ.PRASKAI nauczał po synagogach galilejskich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I żył, głosząc w bóżnicach Galilei.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego głosił swe przesłanie również w synagogach Judei.
18.TOR.PRZ.I głosił w synagogach Galilei.